Toekomst kerken vraagt integrale aanpak

Van het parochiebestuur

Parochiebestuurders in het noordelijk bisdom van de RK kerk gaan een stap verder in het nadenken over de toekomst van geloofsgemeenschappen en meer specifiek de kerkgebouwen. Dat is de insteek van het Gebouwenbeleid van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Van parochiebesturen wordt een integraal plan gevraagd dat alle gebouwen van de parochie omvat. De functie en haalbaarheid van het in eigen beheer houden wordt bepaald in relatie tot ontwikkelingen in geloofsgemeenschappen. Elke lokale  geloofsgemeenschap en kerkgebouw kent een eigen sociaal-pastorale context. Dat kan leiden tot eigen creatieve oplossingen, want  uniforme oplossingen zijn er niet. Op initiatief van het bisdom is op twee vicariaatsavonden, op 26 en 27 oktober jl.  in Hoogeveen en Joure, met lokale kerkbestuurders constructief bij deze problematiek stilgestaan. De opkomst van parochiebestuurders en locatieraden was hoog; de betrokkenheid bleek groot. Bisdomeconoom Marisca Lulofs: ‘’Het lange termijn doel is behoud van vitale parochiegemeenschappen met voldoende financiële draagkracht. Daar is ons beleid op gericht.’’

 

Een grote delegatie van het parochiebestuur en een delegatie van de locatieraad Winschoten was aanwezig op genoemde vicariaatsavond in Hoogeveen. Daar kregen we een toelichting over het Gebouwenbeleid waarmee we komend jaar aan de slag moeten. Tijdens die avond heeft het bestuur van de H. Liudgerparochie in Noord-Groningen haar ervaringen met de Parochiemonitor gedeeld en toegelicht hoe deze behulpzaam kan zijn bij het proces om te komen tot een gebouwenplan. De uitkomsten van de Parochiemonitor zetten aan tot onderling contact tussen de gemeenschappen en leggen een fundament voor het gezamenlijk gebouwenplan. Of wij de Parochiemonitor gaan gebruiken moeten we nog bespreken. In ieder geval was het een interessante avond waar we de komende tijd verder mee aan de slag kunnen. Uiteraard houden we u op de hoogte van alle verdere stappen en ontwikkelingen.

 

Het parochiebestuur

Deel dit artikel