UITNODIGING live-stream Pastor Hamersma-Sluis

In het weekend van 27 en 28 maart j.l. werd bekend, dat per 1 juni Pastor Nellie
Hamersma-Sluis wordt benoemd tot pastoraal werkster in onze H. Norbertusparochie.

Pastor Hamersma-Sluis zal door vicaris-generaal Peter Wellen op Live stream zondag 6 juni om 14.00 uur tijdens een H. Mis worden gepresenteerd.

Pastoor Buter / Vicaris Wellen / Pastor Hamersma

Presentatieviering is live hier  te volgen

 

Uitnodiging presentatieviering

Deel dit artikel