Van het bestuur van de H. Norbertus parochie

 

Eind maart is bekend geworden dat we per 1 juni pastor Nellie Hamersma-Sluis als pastoraal werkster in onze parochie mogen verwelkomen. We zijn blij dat we al zo snel na het vertrek van pastor Buit op versterking van het pastoraal team mogen rekenen. Rekening houdend met de financiële situatie van onze parochie was het te verwachten dat dit een half time invulling zou worden. Wat dit gaat betekenen voor de pastorale zorg in onze parochie moeten we nog afwachten, maar we zijn er zeker van dat de pastores dit zo goed mogelijk proberen op te vangen.

De afscheidscommissie houdt zich op dit moment bezig met de organisatie van het afscheid van pastor Buit. Op het moment van schrijven is hierover nog niet alles duidelijk. In de Nieuwsbrieven zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden. Als u de Nieuwsbrief nog niet ontvangt kunt u een e-mail sturen naar info@heiligenorbertusparochie.nl. U wordt dan op de mail-lijst geplaatst. Het kopiëren en verspreiden van de Nieuwsbrief onder parochianen die geen e-mail hebben wordt uiteraard zeer op prijs gesteld.

Het interim-bestuur is inmiddels twee keer bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken. Zo is bijvoorbeeld weer de SIM-subsidie aangevraagd voor de Maria ten Hemelopnemingkerk van Veendam en de H. Willibrorduskerk van Oude Pekela. Het is een instandhoudingssubsidie (Subsidieregeling instandhouding monumenten) voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. De subsidie is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Vanaf 2019 bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Bij de aanvraag hiervan worden we ondersteund door de Stichting Oude Groninger Kerken. Deze subsidie is erg belangrijk voor de instandhouding van onze monumentale kerken.

Het vieringenrooster van de maand mei moest door het vertrek van pastor Buit worden hier en daar worden aangepast. Hierbij mochten we ook een extra beroep doen op onze werkgroepen Woord- en Communievieringen. We zijn blij dat we enthousiaste parochianen hebben die deze vieringen op voortreffelijke wijze inhoud geven. Heel erg bedankt voor jullie extra inzet in deze periode.

 

Het parochiebestuur

Deel dit artikel