Van het parochiebestuur

 

Op 20 juli is het parochiebestuur in nieuwe samenstelling voor het eerst samengekomen. Omdat niet iedereen elkaar kende, begonnen we met een kort kennismakingsrondje. Toch hoor je dan altijd nog weer verrassende dingen die je niet van elkaar wist.

Een belangrijk agendapunt was de schadeafhandeling van de pastorie in Oude Pekela. Er is een schaderapport opgemaakt door het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) met daarin een schadevergoeding. Van het bedrag werden we niet enthousiast en lijkt ons te weinig om alle schade te herstellen. In overleg met de deskundigen wordt gekeken of we een bezwaarschrift zullen indienen.

Het parochiebestuur vergadert in principe elke tweede dinsdag van de maand, de eerstvolgende keer op 14 september, in het voor ons allen centraal gelegen Veendam. Dan zal al snel de begroting voor 2022 onze aandacht verdienen, omdat deze vóór 1 december bij het bisdom moet worden ingediend. Hoewel we nog maar net begonnen zijn, hebben we ook een rooster van aftreden opgesteld, om te voorkomen dat alle benoemingen tegelijk eindigen.

We hebben in de parochie nog een paar belangrijke vacatures waarvoor we enthousiaste mensen proberen te vinden. Denkt u met ons mee? Voor de goede voortgang van onze parochie is het erg belangrijk.

In de volgende Rots en Bron zullen de nieuwe parochiebestuurleden zich kort aan u voorstellen.

 

Het parochiebestuur

 

 

 

 

We zijn op zoek!!

 

– Het parochiebestuur is dringend op zoek naar een geschikte kandidaat voor het parochiebestuur uit de geloofsgemeenschap Winschoten. Affiniteit met de portefeuille Gebouwen en Begraafplaatsen zou fijn zijn.

 

– We zoeken ook een nieuwe kasbeheerder voor de locatieraad van de geloofsgemeenschap Hoogezand-Sappemeer en Oude Pekela. De kasbeheerder verzorgt de kleine betalingen in overleg en samenspraak met de penningmeester.

 

– Ook zoeken we voor de penningmeester ondersteuning bij de boekhouding. We werken met het boekhoudpakket Exact. Het is geen moeilijk, maar voor de parochie wel erg belangrijk werk.

 

Meer weten? Neem dan contact op met het parochiebestuur. De parochie heeft u nodig!

 

Deel dit artikel