Van het Parochiebestuur

Vicevoorzitter

Mijn naam is Ben Bontjer, ik woon in Nieuwe Pekela. Een aantal jaren geleden, tijdens de samenvoeging van de verschillende parochies, heb ik zitting gehad in het parochiebestuur van de Norbertusparochie. Ik ben dus een beetje bekend met het besturen van de Heilige Norbertusparochie. Op de vraag van pastoor Buter om wederom toe te treden tot het bestuur heb ik een poosje na moeten denken. De uitdagingen voor de parochie zijn groot met name de financiële situatie. Een bijdrage te kunnen leveren aan de Katholieke parochie in Oost-Groningen is dus ook een uitdaging. Met het huidige pastorale team, de overige bestuursleden en uiteraard alle andere betrokkenen (parochianen) zullen we ons uiterste best doen om de juiste beslissingen te nemen.

 

Secretaris

Mijn naam is Marga Vincenten – van Gils. Ik  behoor tot de geloofsgemeenschap Veendam. Enige tijd geleden ben ik gevraagd of ik opnieuw secretaris van het Norbertusbestuur zou willen worden. Na de fusie in 2014 heb ik deze functie ook een aantal jaren bekleed.

Ik heb een tijdje over de vraag nagedacht en besloten om daar, voor de continuïteit in onze parochie, ja op te zeggen. Heeft u zaken die u aan het bestuur voor wilt leggen, stuur een bericht naar het emailadres: secretaris@heiligenorbertusparochie.nl of benader een van de bestuursleden.

 

Penningmeester

Hallo, ik ben Erik Pentenga, 34 jaar en ik woon samen met mijn gezin in Hoogezand- Sappemeer. Ik kom uit de locatieraad van de geloofsgemeenschap Hoogezand-Sappemeer. Ik ben benaderd om penningmeester te worden en met mijn financiële achtergrond is dat een leuke uitdaging. Samen met de kasbeheerders hoop ik de financiën in goede banen te leiden. Heeft u nog vragen? Bel of mail me gerust.

 

Bestuurslid

Mijn naam is  Ingrid Drent – Sinot en op dit moment nog kasbeheerder van de geloofsgemeenschap in Oude Pekela. Vanuit mijn opvoeding heb ik meegekregen dat je er moet staan voor je medemens en je schouders onder taken moet zetten die op je pad komen. Mede hierdoor heb ik ja gezegd om zitting te nemen in het bestuur en hoop mijn steentje te kunnen bijdragen. Schroom niet om mij aan te spreken, want ik wil een stem in het bestuur zijn van mijn medeparochianen. Dat wij niet overal hetzelfde over denken en instaan is duidelijk, maar samen staan wij sterk. De vele kanten van de zaken wil ik graag inzien en u mag mij hierop attenderen. Graag zelf. Wij staan voor een moeilijke taak, omdat er beslissingen genomen moeten worden die pijn gaan doen. Mijn uitgangspunt is een levende en bloeiende parochie behouden en kijken naar de mogelijk- heden. Ondanks dat er vijf geloofsgemeenschappen zijn zijn wij samen één parochie.

 

Deel dit artikel