Van het parochiebestuur: Nieuwe bestuursleden

 

Onze bisschop mgr. van den Hout heeft per 21 juni een nieuw parochiebestuur benoemd: Ben Bontjer (vice-voorzitter), Erik Pentenga (penningmeester), Marga Vincenten-van Gils (secretaris) en Ingrid Drent-Sinot (lid). Daarmee zijn inmiddels vier van onze vijf geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd in het nieuwe parochiebestuur. Naar iemand uit de geloofsgemeenschap Winschoten zijn we nog op zoek, die bij voorkeur de portefeuille Gebouwen onder zijn of haar hoede wil nemen. Mocht u een geschikte kandidaat weten, neem dan vooral contact met ons op.

We zijn interim-secretaris Frank Wiertz en interim-penningmeester Erik Pentenga dankbaar voor hun tijd en inzet de afgelopen maanden om de parochie bestuurlijk draaiende te houden en de lopende zaken te behartigen.

Wat speelt er verder op dit moment? We zijn, samen met de locatieraad Veendam, in gesprek met huurders voor de pastorie aldaar en wellicht zijn bij het verschijnen van dit parochieblad de handtekeningen al gezet en hebben we voor de komende tijd goede huurders voor de woning na het vertrek van pastor Buit.

En landelijk wordt er deze weken een extra Actie Kerkbalans gehouden. In coronatijd zijn we op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Desondanks bleef het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten. Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen en dat geeft hoop. Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar Gods Woord, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast. De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden. Daar is hulp bij nodig. De coronacrisis heeft financieel veel van kerken gevraagd. Met een extra Actie Kerkbalans vragen we u daarom om een extra financiële bijdrage. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen. Geeft u om uw kerk? Gelooft u in verbondenheid? Doe dan mee. Samen kunnen we elkaar vasthouden in én na coronatijd. Uw extra bijdrage ontvangen we graag, de rekeningnummers vindt u op de pagina van uw geloofsgemeenschap. Heel erg bedankt!

 

Het parochiebestuur

Deel dit artikel