Van het parochiebestuur

 

Gebouwen, gebouwen, gebouwen, alle parochiebesturen zijn er mee bezig en het levert alle parochiebestuurders hoofdbrekens op. Het grote artikel in het Dagblad van het Noorden onder de kop “Parochie met vastgoed duikt in het rood” is u ongetwijfeld opgevallen. Voor goed geïnformeerde parochianen stonden er geen verrassingen in het artikel. Het maakt echter nog een keer duidelijk dat de financiële nood reëel en hoog is.

Het bisdom heeft onlangs een “Toekomstvisie Bisdom Groningen-Leeuwarden 2024 -2030” gepubliceerd: “In ballingschap is er hoop”.¹ Ook daarin wordt deze nood erkend: “Geloofsgemeenschappen hebben een gezonde financieel-economische basis nodig. Streefdoel van parochiebegrotingen is een normatieve verdeling respectievelijk voor personeel, gebouwen en pastoraal beleid en activiteiten. Voortgaande krimp van het aantal parochianen, en daarmee minder actieve vrijwilligers en financiële inkomsten, betekent dat sluiting of herbestemming van (kerk)gebouwen nodig kan zijn, zowel in steden als op het platteland. Dat gebeurt binnen de huidige structuur van 19 geografische parochies en vraagt meer samenwerking tussen verschillende locaties binnen parochies. (…) Voor de minder vitale geloofsgemeenschappen zullen we deels zoeken naar afbouw en deels naar alternatieven of samenvoeging met een naburige kerk om elkaar te versterken. Voor de kleinere geloofsgemeenschappen die wel toekomst hebben dient gekeken te worden naar de behoeften van de parochianen: welke katholieke presentie is mogelijk en wenselijk in het dorp of de wijk. We kunnen dan denken aan diaconale activiteiten of bijeenkomsten, gespreksavonden, liturgische vieringen met een lagere frequentie, op andere dagen dan de zondag en in kleinere ruimten die geschikt zijn gemaakt. In de kleine geloofsgemeenschappen is de onderlinge gemeenschap belangrijk en soms ook heel sterk. Daar willen wij rekening mee houden.”

Onlangs heeft het parochiebestuur een goed, verhelderend en indringend gesprek gehad met enkele verontruste parochianen van de geloofsgemeenschap Veendam. Een van de belangrijkste conclusies van de avond was, dat we vooral met elkaar in gesprek moeten blijven. Met hen en u allen wachten we nog steeds op de afronding van de taxatierapporten en de definitieve versie van het Gebouwenbeleid, waarin alle op- en aanmerkingen zeker zullen worden meegenomen en meegewogen. ¹ De hele tekst van de toekomstvisie van het bisdom is te vinden op de website van het bisdom: www.bisdomgl.nl

Het parochiebestuur

 

Deel dit artikel