Van het parochiebestuur

 

Op zondag 2 mei had pastor Bernard Buit zijn laatste afscheidsviering in Veendam. Aan het einde van die viering konden we pastor Buit namens u als parochianen een cadeau aanbieden. Hij wilde graag een tastbare herinnering aan de H. Norbertusparochie. Gelukkig was het mogelijk om, met uw financiële bijdrage, voor hem een mooi beeld te kopen van de heilige Norbertus. We hopen dat het een mooi plekje zal krijgen in de pastorie in Coevorden. Aan het einde van alle vijf afscheidsvieringen kregen de parochianen petit-fourtjes mee met de foto van pastor Buit er op, om thuis bij de koffie nog even van te genieten. Helaas was het met de huidige coronamaatregelen niet mogelijk om één grote afscheidsviering en een receptie te houden. Met hulp van de afscheidscommissie hebben we pastor Buit hopelijk toch een mooi ‘afscheidstournee’ kunnen aanbieden. En we wensen hem op zondag 13 juni een mooie installatieviering toe in Coevorden. Dat hij zich op zijn nieuwe plek snel thuis moge voelen.

Binnenkort zal het parochiebestuur in overleg met de locatieraad Veendam bezien welke aanpassingen in de pastorie wenselijk en noodzakelijk zijn om deze eventueel voor verhuur geschikt te maken.

Ondertussen is ook hard gewerkt aan het vieringenrooster voor de 2e helft van 2021. Omdat pastor Nellie Hamersma-Sluis in twee parochies werkzaam zal zijn, is het rooster samen met pastoor Dorus Wubbels van de H. Liudgerparochie opgesteld. Belangrijke verandering is, dat de zondagsvieringen in Hoogezand-Sappemeer en Veendam per september 2021 ook zullen beginnen om 9.30 uur. In Oude Pekela en Winschoten was dit al zo. Dit maakt het namelijk voor onze pastores mogelijk om op zondag twee vieringen te verzorgen. Op een andere manier was het rooster voor beide parochies niet rond te krijgen. Het komende halfjaar zullen we bezien of het rooster zo voor onze pastores haalbaar is, zeker voor wat betreft de afstanden tussen de diverse kerken op zondagmorgen. Uiteraard wensen we pastor Hamersma-Sluis een mooie presentatieviering toe op zondag 6 juni en een hele goede start in onze parochie.

 

Het parochiebestuur

Deel dit artikel