Veilig onder Maria’s mantel

 

 

In de parochiezaal van Sappemeer staat een mooi houten Mariabeeld. Maria spreidt haar mantel wijd uit en kinderen zoeken daaronder bescherming. Deze manier van afbeelden van Maria wordt ook wel “de Maagd van Barmhartigheid” genoemd, waarbij Maria de behoeftigen en toegewijden verwelkomt en beschermt onder haar mantel. Maar wat is de historische oorsprong van deze wijze van afbeelden van Maria? Dat gaat terug tot de middeleeuwse Duitse theoloog Caesarius von Heisterbach.

 

Hij beschrijft een visioen van een cisterciënzer monnik: “Een paar jaar geleden ervoer een zekere monnik van onze Orde, in een bewusteloze toestand een blik de hemelse heerlijkheid. Bij het zien van de verschillende orden van de zegevierende kerk, de engelen, de patriarchen, de profeten, de apostelen, de martelaren, de belijders en de kanunniken, maakte hij zich zorgen over zijn eigen Orde. Hij keek overal om zich heen maar kon niemand van zijn Orde in de hemel zien. Hij wendde zich tot de gezegende Moeder van God, jammerde en vroeg: ‘Waarom, allerheiligste Vrouwe, zie ik dan geen enkele persoon van de Orde van Citeaux?’ En de Koningin van de Hemel zei tegen hem: ‘Leden van de Orde van Citeaux zijn mij zo dierbaar dat ik ze onder mijn armen warm houd.’ En toen ze de grote en prachtige mantel die haar bedekte opende, toonde ze hem een ontelbare menigte monniken, lekenbroeders en nonnen. Vervuld met de grootste vreugde dankte de monnik Maria en toen zijn geest weer in zijn lichaam was binnengedrongen, vertelde hij aan zijn abt alles wat hij had gezien en gehoord.”

 

Mensen zoeken nog steeds bescherming bij Maria. Oekraïense geestelijken die tegen de oorlog in hun land demonstreren, verschenen op een gegeven moment in de media terwijl ze een afbeelding van Maria vasthielden, haar uitgestrekte handen de randen van een mantel optillend. Deze afbeeldingen tonen een religieus ikoon dat bekend staat als de “Pokrova”, waarin Maria’s sluier – een “pokrova” of “bedekking” in het Oekraïens – een teken van bescherming is. Tot op de dag van vandaag staat Maria bekend als “Koningin van Oekraïne”, naast haar vele andere titels en wordt daar 14 oktober gevierd als de Pokrova, of Feest van de Bescherming.

 

In mei vieren we in Veendam (7 mei, 16.00 uur) weer een Marialof, waarbij we speciaal stilstaan bij Maria Beschermvrouwe. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd hiervoor. En ik wens ons toe dat we, als we dat nodig hebben, mogen schuilen onder de beschermende mantel van Maria.

 

pastoor Albert Buter

 

Deel dit artikel