Vier synodale avonden in onze parochie

 

In maart en april hebben we op vier avonden in onze parochie gesproken over het synodale proces dat door paus Franciscus is gestart. We hebben gesproken over waar we blij van werden in de kerk, wat we misten en hoe we onze kerk konden “restylen”. Van het bisdom kregen we een “format” waarin we de antwoorden konden rapporteren voor verdere afhandeling voor de bisschoppensynode in Rome in 2023. Het viel niet mee om de diverse opmerkingen te vertalen in het “format”, maar dit is het geworden.

 

Met het oog op de kerk en haar dialoog/missie/vieren constateren wij: dat de kerk gewaardeerd wordt om de muziek, het gemeenschapsgevoel en de ontmoeting met medegelovigen, het koffiedrinken na de viering, de vele vrijwilligers. Men zoekt inspiratie in de rust, het contact met God, bij het gezamenlijke gebed en door een goede predikant. Daarbij is de schoonheid en uitstraling van het kerkgebouw erg belangrijk. Ook de diaconale inzet van de kerk wordt genoemd als een sterk punt waar men blij van wordt. Dat kinderen en jongeren worden gemist in en bij alle kerkelijke activiteiten. Dat standpunten van de kerk op moderne thema’s als seksuele moraal, andere ethische kwesties, het verplichte celibaat en openstelling van de priesterwijding voor vrouwen verouderd en achterhaald zijn.

 

Verlangen wij: dat er meer initiatieven komen om kinderen/ jongeren/ jonge gezinnen aan te spreken en in beweging te krijgen. Dat er aandacht is voor modernisering van de ethische standpunten van de kerk, celibaat en priesterwijding.

 

Zien wij als mogelijkheden: dat we het zoeken in kleine en laagdrempelige activiteiten om de kerk meer zichtbaar te maken in de eigen omgeving. Dat we méér moeten inzetten op Bijbelgroepen/ gespreksgroepen. Dat we meer moderne middelen moeten inzetten (internet, beamers). Dat we meer oecumenische contacten zoeken, ook wat gebruik van kerken betreft.

Die volgens ons als volgt kunnen worden versterkt: door betere toerusting en scholing van vrijwilligers.

 

Zien wij als moeilijkheden: de financiële situatie van parochies. Schaalvergroting als bedreiging maar ook als kans. Die volgens ons als volgt zouden kunnen worden aangepakt: in gesprek blijven met parochiebesturen en locatieraden om zoveel mogelijk de sterke punten van de plaatselijke geloofsgemeenschap te stimuleren en aan te sluiten bij andere geloofsgemeenschappen waar het kan en moet om zoveel mogelijk op elk deelgebied (dialoog/missie/vieren) een vitale parochie te kunnen zijn.

 

Daarom nemen wij ons voor om: initiatieven om kinderen/ jongeren/ jonge gezinnen te bereiken te stimuleren. Diaconie een speerpunt in onze parochie te laten zijn. De kerk/parochie meer zichtbaar te laten zijn in de plaatselijke gemeente. De kerk een moderne uitstraling te geven.

 

Daarom vragen wij aan de paus en bisschoppen om: werk te maken om de rooms-katholieke kerk weer bij de tijd te brengen. Meer materiaal te verstrekken voor kinderen/jongeren/jonge gezinnen.

 

Wat ik paus Franciscus verder nog wil zeggen: Blijf ook kinderen/jongeren en jonge gezinnen aanspreken. Breng de kerk bij de tijd op elk gebied (zie standpunten genoemd boven). Onze Lieve Heer is met 12 apostelen begonnen, het zal lang duren voor we met 12 overblijven!

 

Deel dit artikel