Voedselactie juni 2022 weer rondgebracht

 

De maanden april, mei en juni 2022 hebben de parochianen van alle geloofsgemeenschappen allerlei boodschappen meegebracht naar de kerken en werden er ook giften voor de actie ontvangen. Tevens was in het weekend van 11 en 12 juni één van de collectes in onze kerken bestemd voor de voedselactie.

Door de gulle gevers was het weer mogelijk  om in de H. Norbertus Parochie weer een geslaagde voedselactie te houden. Hierbij konden in Oude Pekela (3), Veendam (1), Sappemeer (5) en Winschoten (10) in totaal 19 leuke pakketten worden samengesteld en bij gezinnen en alleenstaanden worden thuisgebracht. Het ronddelen vond plaats op 15 juni of kort daarna.

De projectgroep van de voedselactie wil alle parochianen, die hebben meegedaan aan deze actie met directe hulp of met gulle giften, hartelijk danken voor de het doen slagen van de actie.

We gaan nu weer op voor de voedselactie Kerst 2022. Inzameling van boodschappen in de kerken van september tot december 2022. We hopen dan ook weer op uw steun.

Projectgroep Voedselactie Norbertusparochie

 

Deel dit artikel