Voedselactie voor kerstpakketten gaat weer van start

De zomervakantie is weer voorbij en dat betekent dat we in de Heilige Norbertus- parochie weer starten met het inzamelen van producten voor de voedselactie.

In de maanden september, oktober en november 2023 zullen we in alle kerken van onze parochie weer lijsten gaan verspreiden waarop de boodschappen staan, die we willen inzamelen voor de kerstpakketten. Ook dit jaar hopen we weer voldoende boodschappen bij elkaar te verzamelen om voor leuke kerstpakketten te kunnen zorgen.

U helpt toch ook mee om dit geweldige doel te bereiken.

De leden van de projectgroep vragen u om gedurende de drie maanden van inzameling tijdens uw bezoeken aan de supermarkt ook af en toe te denken aan de actie en daarbij ook

enkele producten voor de Kerstpakketten in uw boodschappenkar te leggen. U kunt deze boodschappen wekelijks afgeven bij een van de kerken van onze parochie.

Het kan zijn, dat het bezwaarlijk is om extra boodschappen mee te nemen. Als u toch wilt bijdragen aan deze geweldige actie is een bijdrage op de rekening van de Caritasinstelling ook een goede keuze. De leden van de projectgroep kunnen dan door deze giften de pakketten aanvullen met (verse) producten die nog moeten worden bijgekocht. Het bankrekeningnummer van de Caritasinstelling is NL94 INGB 06 7721 5371 Bij uw bijdrage graag vermelden ‘Voedselactie Kerst 2023’.

‘U helpt toch ook mee om dit geweldige doel te bereiken.’

Namens de projectgroep wil ik u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage.

Geuk Wieringa

Projectgroep Voedselactie Norbertusparochie

Deel dit artikel