Voedselactie weer van start

In de vorige ROTS en BRON heeft u al kunnen lezen dat de voedselactie in september weer van start zal gaan. Vanaf het startweekend van 18 en 19 september kunnen er weer boodschappen ingeleverd worden voor de pakketten die kort voor Kerst rondgebracht gaan worden.

 

Denkt u bij het inleveren van de boodschappen aan de houdbaarheidsdatum!!

Producten die in december over de datum zijn kunnen we natuurlijk niet meer in de pakketten stoppen. Het liefst ontvangen we producten die tot ruim ín 2022 houdbaar zijn.

 

Ook voor de Kerstactie is een financiële bijdrage van harte welkom. De bijdrage kan gestort worden op de rekening van de Caritas,

NL94 INGB 0677 2153 71 ten name van Caritasinstelling H. Norbertusparochie onder vermelding van voedselactie, of afgegeven worden bij de pastorieën van de geloofs- gemeenschappen.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp.

 

Projectgroep Voedselactie Norbertusparochie

Deel dit artikel