VOORAANKONDIGING: DAG VAN HET JODENDOM 2023


___________________________________________________________________________

Studiemiddag ‘STERKE VROUWEN IN DE BIJBEL


Sinds een aantal jaren wordt op initiatief van de Nederlandse bisschoppen in Nederland, evenals
in vele andere Europese landen, op of rond 17 januari de Dag van het Jodendom gehouden.

Op 22 januari 2023 besteedt het Bisdom GroningenLeeuwarden in het kader van de Dag van het
Jodendom aandacht aan het thema ‘sterke’ vrouwen in de Bijbel. De studiemiddag is een aanzet
tot nadenken en discussie hierover.

Sprekers zijn prof. dr. Irene E. Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse, Aramese en Syrische talen en
culturen aan de Faculteit der Geesteswetenschappen, Capaciteitsgroep Semitische talen en
culturen, Universiteit van Amsterdam en Dr. Joke Brinkhof, exegeet.

De bijeenkomst in de Synagoge Groningen begint op 22 januari 2023 om 15.00 uur, inloop vanaf
14.30 uur. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Nadere informatie over het programma volgt.

Voor vragen en (voor)aanmelding kunt u terecht bij het Secretariaat van het Bisdom Groningen
Leeuwarden, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen, tel. 0504065888 of via email:

l.winter@bisdomgl.nl

Deel dit artikel