Wachten duurt altijd lang

 

Normaal gesproken is de Adventsperiode spreekwoordelijk een periode van wachten. Advent betekent dan ook “komst”. Alleen wachten we nu niet op de komst van het kerstkind, maar op de uitkomst van ons gebouwenbeleid. Zoals u weet heeft de parochiële commissie Gebouwenbeleid vóór de zomervakantie hun concept-rapport aan het parochiebestuur aangeboden. Het is een degelijk rapport geworden met veel gegevens over onze geloofsgemeenschappen en de commissie doet daarin enkele aanbevelingen over het te voeren gebouwenbeleid tussen nu en 2030.

In onze vergadering van juni heeft het parochiebestuur de conclusies van de commissie overgenomen en deze in eerste aanleg (zoals in de Notitie Gebouwenbeleid van het bisdom gevraagd wordt) aan het bisdom voorgelegd. Een commissie van het bisdom zal zich in twee sessies daarover buigen. Op het moment van schrijven is hierover helaas nog niets bekend.

We hopen dat begin september het bisdom met een reactie zal komen en dat dat aanleiding zal zijn om ook u als parochianen over het concept-rapport gebouwenbeleid in te lichten. Daarvoor zullen we dan in de maand oktober een informatieavond voor de gehele parochie hebben om het plan voor de komende jaren te presenteren. Voorlopig wachten we dus met u op de reactie van het bisdom.

Ondertussen staat het parochieleven gelukkig niet stil. De komende maand kunt u in verschillende vieringen kennis maken met diaken Sander Hof. Hij is op 1 september gepresenteerd als lid van het pastorale team van de H. Liudgerparochie van Noord-Groningen. Zoals bekend zal hij ook in onze parochie met enige regelmaat voorgaan in de weekendvieringen. Ook wordt het nieuwe werkseizoen ingeluid met een viering op Startzondag 24 september. Pastor Nellie heeft daarvoor in haar pastoraal woord al enkele aanzetten gegeven.

Wachten duurt altijd lang, maar een zorgvuldige besluitvorming is belangrijk. Zeker als het gaat over een delicaat onderwerp als de toekomst van onze kerkgebouwen. We blijven u van komende ontwikkelingen op de hoogte houden via ROTS en BRON, onze website, Facebook en de Nieuwsbrief.

 

Het parochiebestuur

Deel dit artikel