Werk maken van je geloof

 

Zondag 2 juni staat de jaarlijkse ontmoetings- dag van het noordelijk bisdom in de Bonifatiuskapel te Dokkum in het teken van twee heiligen. De vroegmiddeleeuwse bisschop en missionaris Bonifatius en de 20e eeuwse

  1. Titus Brandsma: de Friese pater-Karmeliet uit Bolsward die omkwam in het Duitse concentratiekamp Dachau tijdens de Tweede Wereldoorlog. Titus is op 15 mei 2022 door paus Franciscus heilig verklaard. Hij was in 1926 ook de geestelijk vader van het Dokkumer bedevaartsoord in het noorden.

Programma

 

Pelgrimswandeling 8.00 uur 

Een natuurrijke wandeltocht van circa 14 km vanaf Feanwâlden (Veenwouden) – zuidelijk van Dokkum – naar de Bonifatiuskapel.

Attentie: Opgave voor pelgrimswandeling: uiterlijk 25 mei via secretariaat@paxchristi.frl

Feanwâlden is met trein en bus bereikbaar. Parkeren van auto’s kan bij het NS-station, vandaar is het 10 minuten lopen naar het startpunt bij ‘De Schierstins’. Wandelaars worden na afloop van de eucharistieviering teruggebracht naar Feanwâlden.

 

Bonifatiuskapel – Processie – Eucharistieviering

 

11.00 uur Gastlezing Leo Fijen

‘Werk maken van je geloof, de inspiratie van H. Titus Brandsma’

 

13.00 uur Processie door de binnenstad

Processie van RK parochiekerk naar Bonifatiuskapel met relieken van H. Bonifatius en H. Titus.

Attentie: Ook geschikt voor rolstoelgebruikers. Begeleiders staan klaar.

Opgave via: secretariaat@paxchristi.frl

 

14.00 uur Eucharistieviering in de kapel

Viering met mgr. Ron van den Hout en mgr. Gerard de Korte.

Met medewerking van onder andere misdienaars uit Fulda en het bisdom Groningen-Leeuwarden, en het Christelijk Mannenkoor Pro Rege met Bonifatiusliederen en H. Titus Brandsma hymne.

 

Tussen 12.00 en 13.00 uur is een gezamenlijke lunch in de Bonifatiuskapel.

Attentie: Kosten lunchdeelname zijn € 7,50. Opgave uiterlijk 25 mei via: secretariaat@paxchristi.frl

 

Tijdens het hele programma is er een interactief kinderplein met activiteiten voor de jeugd. Na afloop van de viering is er een informele nazit voor bezoekers tot 16.30 uur.

Deel dit artikel