Hemelvaart

  ‍’Hemelvaart’ betekent letterlijk ‘opgang (‘vaart’) naar de hemel’. De Hemel is in de Bijbel een beeld voor de ‘goddelijke werkelijkheid’. Met Hemelvaart, zo leert de Kerk, wordt Christus opgenomen in die goddelijke, niet-aardse...

Jubeljaar 2025

  In de katholieke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Een Jubeljaar is een oude traditie in de katholieke Kerk, die in de Middeleeuwen is ontstaan en elke 25 jaar...

Van het bestuur

  Het bestuur heeft er begrip voor dat parochianen denken wanneer horen we meer van het parochiebestuur en de gebouwengroep over het gebouwenbeleidsplan. De taxaties van de vijf locaties zijn afgelopen week (d.d. 20...

Samen Kerk blijven

Beste mede-parochianen, Op vrijdag 12 april a.s. hebben wij diaken Rob Mascini uit Hoofddorp uitgenodigd om een lezing te geven over ‘Samen Kerk blijven’. Diaken Mascini heeft ervaring met zeven kerksluitingen en heeft er...

Inzameling boodschappen

  De afgelopen jaren steunt de Caritasinstelling van onze parochie een groep mensen en verstrekt twee keer per jaar een voedselpakket. De vrijwilligers van het projectgroep voedselactie Norbertusparochie doen weer een beroep  op u...