Pastores

 

Pastoor Albert Buter

Telefoon: (0598) 85 18 61

Werkvelden:

Liturgie (Eucharistievieringen, Liturgisch Rooster, speciale vieringen)
Sacramentenbediening
Catechese (Eerste heilige Communie, Doop, Huwelijk etc.)
Bestuurlijk (Parochiebestuur)
Persoonlijk pastoraat
Contacten met de R.K. scholen
Oecumene
Diaconie
Jeugd en Jongeren
Gemeenschapsopbouw (waaronder website/parochiebladen)

Pastor Nellie Hamersma-Sluis, pastoraal werkster

Telefoon: (0596) 85 51 28

Werkvelden:

Liturgie (Woord- en communievieringen, Liturgisch Rooster, speciale vieringen)
Catechese (Vormsel)
Persoonlijk pastoraat
Contacten met de R.K. scholen

 

Deel dit artikel