Catechese

‘Ga en maak alle volkeren tot leerling, doop hen in de naam van de Vader, de Zoon, en de heilige Geest en leer hen alles onderhouden wat ik jullie geboden heb’.
(Mattheüs 28, 19-20)

Vormsel

Het werkveld Catechese zorgt voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, Vormsel, Doop en Huwelijk (samen met de pastoraatsgroep als uitvoerende groep) en geloofsvorming volwassenen.

Ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Vormsel zijn goede projecten ingevoerd. Nieuwe Pekela, Oude Pekela en Winschoten werken al samen in de voorbereiding.

Er wordt gekeken naar verdere samenwerking tussen de kerken. Winschoten en Veendam zouden bijvoorbeeld kunnen samenwerken daar waar het om de Vormselcatechese gaat (Winschoten, Oude Pekela en Nieuwe Pekela werken nu al samen daar waar het gaat om de Vormselcatechese / viering). Ook willen we de mogelijkheden gaan onderzoeken tot een interparochiële samenwerking m.b.t. de voorbereiding op de Eerste Communie.

Vieringen van deze twee sacramenten blijven behouden in de eigen kerken (behalve Vormselviering tussen Winschoten en Nieuwe Pekela vanwege de al bestaande samenwerking en verdeling).

Een volwassenencatechese-aanbod ontwikkelen voor de gehele parochie.
Het project ‘Geloven Nu’ introduceren en invoeren in de parochie: zowel als instrument van kadervorming alsook een vrij aanbod voor ieder die belangstelling heeft. ‘Geloven Nu’ wordt in de toekomst voor jongeren (tienerversie) en ouderen aangeboden.

Ook catechetische activiteiten opzetten die zich richten op mensen aan de rand van of zelfs buiten de kerk. Onder andere een aanbod voor catechumenen ontwikkelen.

Catechese 1ste Communieouders (m.n. Winschoten, later voor de gehele parochie).

Catechese Lectorengilde en leden Werkgroep Liturgie.

Het creëren van geloofsontmoeting, -communicatie doorheen het gehele jaar.

Er is reeds een Bijbelstudiegroep werkzaam binnen de parochie.

Schoolcatechese vindt al plaats op drie scholen binnen de parochies en zal hopelijk in de toekomst geïntensiveerd worden. Ook dit punt is een speerpunt van de pastores en parochiebesturen voor de komende jaren (band geloofsgemeenschap en scholen).

Deel dit artikel