Caritas (PCI)

Caritas is LIEFDE tot de naaste

Ik heb jullie opgedragen op weg te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn.
Heb elkaar lief.

Caritas Heilige Norbertusparochie Oost-Groningen

In de dynamiek van Liefde en Betrokkenheid geven Norbertusparochianen in brede betekenis uiting aan hun geloofshouding.
We zijn medemens en willen het geluk van iedere mens in de samenleving.

In de dynamiek van Liefde en Betrokkenheid geven Norbertusparochianen in brede betekenis uiting aan hun geloofshouding.

We zijn medemens en willen het geluk van iedere mens in de samenleving.
We zien of horen de kwetsbare mens, worden geraakt tot in het diepst van ons hart, tot in onze ziel, raken bezield en komen op velerlei manieren in beweging. We gaan naar mensen toe om ze te bemoedigen, te steunen, troost te bieden, rust te geven, om te bidden en te helpen, om het met ze vol te houden.
We geven daarmee de parochie een gezicht.

Klik hier om een ons een bericht te sturen.

Deel dit artikel