Kruiswegstaties

In de kerk hangt een kruisweg, geschilderd op koperen panelen uit het atelier van H.L.L. Geuer, Utrecht. Deze kruisweg is op 30 juli 1899 plechtig ingezegend. De veertien staties werden tezamen met een gepolychromeerd statiekruis aan de kerk geschonken.

Op Goede Vrijdag wordt in de kerk de Kruisweg gelopen. Volgens de overlevering ging Maria, na de Hemelvaart van haar goddelijke zoon, menigmaal de droevige weg die Jezus onder de zware last van het kruis was gegaan. De kruiswegstaties symboliseren de veertien belangrijkste gebeurtenissen die op de lijdensweg plaatsvonden.

Deel dit artikel