Diaconie

Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.
(Lucas 6,36)

Want Ik had honger en jullie hebben Mij te eten gegeven,
Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven,
Ik was een vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen.
Ik was naakt en jullie hebben Mij gekleed,
Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien,
Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Mij toe.

Dan zullen de rechtvaardige Hem antwoorden:
‘Heer wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven,
of dorstig en U te drinken gegeven?
Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen,
of naakt en hebbe U gekleed?
Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien
en zijn we naar U toe gekomen?

De koning zal hen antwoorden:
‘Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan’.
(Mattheüs 25, 35- 40)

Pastoraatsgroep

Het werkveld Diaconie richt zich op hulp aan kwetsbare mensen middels de werkgroepen Wijkcontacten, Kerk Open, VOM, Kerk en Samenleving, Interkerkelijke Diaconie en vooral ook Zieken en Ouderen.

Er zijn binnen de parochie werkgroepen die hun steentje bijdragen om voor de medemens klaar te staan. We noemen hierbij: zieken en ouderen, diaconie, wijkcontactwerk, V.O.M. en Kerk-Open.

 

Deel dit artikel