Kerkgemeenschap

Maria ten Hemelopneming is een geloofsgemeenschap van mensen, die op welke wegen van ons leven ook, elkaars nabijheid opzoeken. De eerste volgelingen van Jezus werden in die tijd mensen van ‘de Weg’ genoemd. Precies dat doen we als parochianen, we gaan met elkaar ‘de Weg’. We zijn tochtgenoten die niet langs elkaar maar met elkaar leven. Die met elkaar optrekken als tochtgenoten en we vinden elkaar elke keer opnieuw verzameld in onze prachtige kerk. Altijd vieren we daar ons geloof, in goede en minder goede tijden, in vreugde en soms verdriet, maar altijd met aandacht voor de levende Heer en elkaar.

Paulus zegt het heel mooi in één van zijn brieven; Dezelfde God die gezegd heeft ‘Licht moet schijnen uit het duister’. Wij zijn getuigen van dit Licht dat moet schijnen uit het duister. Dit Licht is het Kerstkind in de kribbe, Jezus is zijn Naam. Dit Licht geneest de zieken, geeft blinden het licht terug in de ogen, opent de mond van stommen en doet doven weer horen. Dit Licht geeft zijn leven met Goede Vrijdag aan het kruis. En dit Licht straalt uit het duister van het graf wanneer Hij na drie dagen weer opstaat uit de doden.
Dit Licht, dat Jezus is, blaast over Zijn leerlingen en zij ontvangen de heilige Geest, Pinksteren. En Jezus keert terug naar zijn Vader, Hemelvaart.

Wij gelovigen, parochianen van Veendam, zijn mensen van ‘de Weg’, mensen van ‘het Licht’ (Kerstmis en Pasen). Wij zijn zusters en broeders van Jezus, onze Heer en broeder en wij leven door de heilige Geest. Op deze wijze kunnen wij voor elkaar zorgen, bidden, zingen en vieren. Door de Geest kunnen we mensen nabij zijn, er zijn, en hebben we de moed om af en toe een gezond tegengeluid te laten horen aan de wereld om ons heen. Alleen door ons geloof dat wij dragen in onszelf, kunnen wij elkaar en de parochie dragen. Door de inzet van talloze vrijwilligers kan het dienstwerk van onze kerk ook daadwerkelijk zijn weg vinden naar u parochianen en de wereld buiten onze kerk.

We kunnen als gemeenschap dankbaar zijn dat we zoveel mensen onder ons hebben die geheel vrijwillig zich met hart en ziel inzetten voor onze kerk en samenleving.

Wanneer u deze website en onze parochiegids doorbladert, stel uzelf dan eens de vraag ‘Kan ik iets betekenen voor mijn medeparochianen?’ ‘Kan ik niet ook een deel van mijn tijd schenken aan de parochie?’ ‘Is er plaats voor mijn talenten en mogelijkheden?’

Daar waar onze parochie gedragen wordt door ons allemaal is mijn antwoord op die vragen:
Van harte nodig ik u uit om contact op te nemen met ons, meldt u als vrijwilliger en draag ook op die manier uw steentje bij aan onze geloofsgemeenschap, onze prachtige parochie!

Pastor G.J. Kerdijk

Deel dit artikel