Wie was Norbertus?

Heilige Norbertus

Norbertus ontvangt de regel van Sint Augustinus. Schilderij door de Hollandse School, ca 1679. Bron: heiligen.net

Norbertus werd omstreeks het jaar 1080 te Gennep geboren. Als kanunnik van de dom van Xanten leidde hij aanvankelijk een werelds leven. Na zijn bekering tot een meer evangelische levenswijze werd hij in 1115 priester gewijd.

Naar het voorbeeld van de apostelen nam hij de taak van prediker op zich en verkondigde hij het woord van God vooral in Frankrijk en Duitsland. Met zijn gezellen legde hij de grondslagen van de premonstratenzer orde en stichtte hij verschillende kloosters.

In 1126 werd hij tot aartsbisschop van Maagdenburg gekozen. In deze hoedanigheid hervormde hij het christelijk leven en verbreidde hij het geloof over de naburige heidense bevolking.

Hij stierf op 6 juni in het jaar 1134 waar zijn lichaam werd bijgezet in de OLV Kerk. Hij werd heilig verklaard in 1582. In 1627 werden zijn relieken van Maagdenburg overgebracht naar de St Ursulakapel van het Strahovklooster in Praag.

Lees op heiligen.net meer over de Heilige Norbertus.

Deel dit artikel