Liturgie

Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
Toen de wijn opraakte, wende de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: ‘Ze zitten zonder wijn’. Jezus antwoordde: ‘Vrouw, wat heb ik met jou te maken? Mijn uur is nog niet gekomen’. Zijn moeder zei tegen de dienaren: ‘Wat Hij u ook beveelt, doe het maar’.
Nu stonden daar zes stenen waterbakken ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik, elk met een inhoud van twee tot drie metreten. ‘Doe die bakken vol water’, beval Jezus hen. Vervolgens zei Hij: ‘Schep er nu wat uit en brengt het naar de tafelmeester’. Zij deden het. De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden, maar wist niet waar die vandaan kwam; de dienaren die het water geschept hadden wisten het wel. De tafelmeester riep dus de bruidegom en zei: ‘Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn, en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst!’
Dat was het begin van Jezus’ tekenen, te Kana in Galilea. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden Hem.
Daarna vertrok Hij met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaüm, waar zij enkele dagen bleven.
(Johannes 2, 1- 12)

Laatste Avondmaal

Het werkveld Liturgie zorgt ervoor dat we vieringen kunnen houden. Dit werkveld omvat werkgroepen als Lectoren, Kosters, Koren, Collectanten, enz., die duidelijk in een viering aanwezig zijn, maar ook werkgroepen die achter de schermen werken.

De liturgie binnen de parochie wordt gevierd volgens het Altaarmissaal en de Lectionaria (eucharistieviering) en met goedgekeurde Communiegebeden (Woord en Communievieringen) volgens de regels van de NRL (Nationale Raad voor Liturgie) vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Dit alles is conform het Tweede Vaticaans Concilie en volgens de beleidslijn van de Nederlandse Bisschoppen.

Er zijn nu drie vieringen op de weekdagen dinsdag, woensdag en donderdag ingesteld.

  • huiszegening
  • rozenkrans bidden
  • Oecumenische Taizévieringen
  • Marialof in de maanden mei en oktober
Deel dit artikel