Historie

Over de historie van de Sint Vitusparochie in Winschoten valt zeer veel te vertellen. De Middeleeuwse geschiedenis van Winschoten, Oldambt en Westerwolde is in eerste instantie Kerkgeschiedenis, voornamelijk in de vroege Middeleeuwen van de achtste eeuw tot de twaalfde eeuw. Volgens documenten is toen de eerste kerk gebouwd in Winschoten, een klein bidkapel. Dit houten kerkje is verwoest, waarna een stenen kerkgebouw kwam. Toen deze te klein werd in de 13e eeuw, werd deze afgebroken en werd elders in Winschoten een grotere kerk gebouwd. Waarschijnlijk spreken we hier van de huidige NH kerk op het Marktplein.

In 1798 werd de Sint Vitusparochie heropgericht. Op 27 mei 1799 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van een klein kerkje met pastorie op wat nu de pastorietuin is. In 1880 werd dit kerkje door het toenemende aantal katholieken vervangen door de huidge Sint Vituskerk.

Er is nog veel meer te vertellen over de geschiedenis van de Sint Vitusparochie. De zeer uitgebreide geschiedschrijving is op papier gezet. Het document bestaat uit twee boekjes. Deze zijn te koop op de pastorie voor € 2,50 per boekje. Zeker de moeite waard.

Deel dit artikel