Priesterkoor

Hoofdaltaar

Op het hoofdaltaar van marmer en zandsteen zijn twee herten bij een bron, de symbolen van de vier evangelisten, het offer van Abraham en het kruisoffer op Golgotha afgebeeld.

Hoofdaltaar

Hoofdaltaar

Twee herten bij een bron

De voorkant van het hoofdaltaar met de twee herten bij een bron.

De vier evangelisten, het offer van Abraham en het kruisoffer op Golgotha

Op het hoofdaltaar staan links en rechts van de tabernakel de symbolen van de vier evangelisten in reliëf afgebeeld. Deze symbolen zijn afgeleid van de visioenen in de Bijbelboeken Ezechiël 1 en Openbaring 4.

Matteüs

Matteüs (engel)

Marcus

Marcus (leeuw)

Lucas

Lucas (stier)

Johannes

Johannes (adelaar)

Boven de symbolen van de evangelisten staan onderstaande reliëfs.

Offer van Abraham

Offer van Abraham

Kruisoffer op Golgotha

Kruisoffer op Golgotha

Godslamp en tabernakel

De godslamp – links op het priesterkoor naast de deur naar de sacristie – symboliseert de altijd durende aanwezigheid van Christus in de tabernakel in het midden van het hoofdaltaar.

Godslamp

Godslamp

Tabernakel

Glas-in-loodramen achter het hoofdaltaar

De glas-in-loodramen achter het hoofdaltaar tonen in het midden raam de heilige Drie-eenheid, links en rechts daarvan Maria en Jozef, en helemaal buiten de ouders van Maria, links Anna en rechts Joachim. Deze ramen dateren uit de 20-er jaren van de 20ste eeuw. Ze zijn geschonken door de toenmalige pastoor, W. Geling.

Glas-in-lood ramen

Glas-in-loodramen achter het hoofdaltaar

Wandschilderingen en gewelf van het priesterkoor

Op de wandschilderingen op het priesterkoor (van de hand van een onbekende meester) staat links, boven de deur naar de sacristie, het verhaal van de boodschap van de engel Gabriël aan Maria en rechts het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.

De boodschap van engel Gabriël aan Maria

De boodschap van engel Gabriël aan Maria

Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth

Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth

 

Het kruisgewelf boven het priesterkoor

Het kruisgewelf boven het priesterkoor is rijk beschilderd met bloemvormige ornamenten.

 

Aan de voorkant van het priesterkoor hangt
 een groot kruisbeeld met een Christusfiguur.

Altaartafel

De houten altaartafel is gemaakt uit delen van de destijds door beeldhouwer Ter Reegen vervaardigde communiebanken.

Het Laatste Avondmaal

Aan de voorzijde van de altaartafel is het ‘Laatste Avondmaal’ afgebeeld.

 

Verzameling van manna

Aan de achterzijde is het Joodse volk afgebeeld dat tijdens de woestijntocht o.l.v. Mozes manna verzamelt.

Beelden aan de zijkant van het priesterkoor

Tegen de twee vierkante pilaren aan de zijkant van het priesterkoor zijn twee beelden geplaatst, voorstellende het Allerheiligst Hart van Jezus (links) en het Onbevlekt Hart van Maria (rechts).

De devotie tot het Heilig of Allerheiligst Hart van Jezus is een uitdrukking voor een specifieke spiritualiteit, zoals deze in de Rooms-katholieke Kerk vorm krijgt. De verering van Jezus Christus krijgt vorm vanuit de liefde en barmhartigheid, die worden gesymboliseerd door Jezus’ Hart.

Het Onbevlekt Hart van Maria, oorspronkelijk het Heilig Hart van Maria, is een devotionele naam die door sommige rooms-katholieken en anglicanen wordt gebruikt om te verwijzen naar het fysieke hart van Maria als symbool voor haar innerlijke leven: haar vreugde en droefheid, haar deugden en verborgen volmaaktheden en haar liefde.

bron: Wikipedia

 

Deel dit artikel