Preventiebeleid seksueel misbruik

Preventiebeleid seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag

De Rooms-Katholieke Kerk heeft maatregelen getroffen tegen seksueel misbruik van minderjarigen. Deze maatregelen en regelingen maken integraal onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties.

Als H. Norbertusparochie volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl

Het beleid heeft de volgende onderdelen:

  1. Antecedentenonderzoek
  2. Verklaring Omtrent het Gedrag
  3. Gedragscode Pastoraat
  4. Meldpunt, klachtencommissie en vertrouwenspersonen
  5. Regels voor tijdelijk in Nederland werkzame buitenlandse priesters
  6. Ambts- en noviciaatsopleidingen

Dit beleid is via de volgende link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

Deel dit artikel