Organisatie

De Heilige Norbertusparochie in Oost-Groningen is één grote parochie, die uit vijf geloofsgemeenschappen bestaat:

  • Sint Bonifatiuskerk te Nieuwe Pekela
  • Sint Willibrorduskerk te Oude Pekela
  • Sint Martinus-Willibrorduskerk te Hoogezand-Sappemeer
  • Maria ten Hemelopneming te Veendam
  • Sint Vituskerk te Winschoten

Er werd al veel samengewerkt in de SPOG, maar vanuit het bisdom was de gedachte dat samenvoeging de enige mogelijkheid was om de komende jaren te overleven.
Na een periode van bezinning en overleg hebben we de stap gemaakt om te fuseren.

Als oude parochiebesturen willen we wel onze eigen identiteit zoveel mogelijk bewaren. De één werkt anders dan de ander, maar door goede coördinatie kan er veel op vrijwilligerstijd bespaard worden. De vrijwilligers worden ouder en het is moeilijker vervangers te vinden. Als één parochie gaat het ons allemaal aan.

Deel dit artikel