Wijding van Palmtakken (video)

Wijding van de Palmtakken in voor de Heilige Norbertus Parochie Oost-Groningen vast gelegd in een video. Op Palmzondag worden aan het begin van de viering de palmtakjes gewijd en gaan we in processie met...

Palmzondag

Palmzondag Palmzondag, ook wel Palmpasen of Passiezondag genoemd, is de laatste zondag voor Pasen, waarop de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem wordt gevierd. De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van...

Tekst van de overweging door paus Franciscus

Tekst van de over­we­ging van paus Fran­cis­cus die hij uitsprak op vrij­dag 27 maart 2020 voor een leeg Sint-Pieters­plein te Rome alvorens hij het uitzon­der­lijke Urbi et Orbi uitsprak. Over­we­ging ‘Tegen het vallen van de...

Denk aan de Vastenactie-juist nu!

Nu het open­ba­re leven tot stilstand is geko­men als gevolg van maat­regelen tegen het corona ­vi­rus, vindt ook de jaar­lijkse collecte voor de Vas­ten­ac­tie geen doorgang. Collec­te­ren hier­voor gebeurt normaal ge­spro­ken juist in de...

Passiespelen Tegelen afgelast

  Op 5 juli zouden we met de Norbertusparochie naar de Passiespelen in Tegelen gaan. De organisatie heeft laten weten dat de Passiespelen vanwege de coronacrisis dit jaar niet doorgaan, maar verschoven worden naar...

Nieuwsbrief Norbertus Parochie

  Nieuwsbrief vrijdag 3 april 2020 Uitzonderlijke situatie Beste parochianen, medegelovigen, Met het uitbreken van de coronacrisis zijn we met elkaar in een uitzonderlijke situatie beland. Ook voor het kerkelijk leven in onze H....

Noveengebed coronavirus

Maandag 16 t/m dinsdag 24 maart De bisschoppen roepen op om gezamenlijk een noveen te houden tot Onze Lieve Vrouw ter Nood vanwege het coronavirus. De noveen zal beginnen op maandag 16 maart en eindigen...