Op 2 mei gedenkt de Kerk de Heilige Athanasius van Alexandrië.

    Sint Athanasius (ca. 295-373) was bisschop van Alexandrië. Tegenover de arianen verdedigde hij het orthodoxe geloof in de godheid van Christus. In Oost en West wordt hij vereerd als een groot kerkleraar,...