Winschoten

RK Sint Vitus Winschoten

Geloofgemeenschap Sint Vitus Winschoten

Langestraat 75
9671 PC Winschoten
Telefoon: 0597 43 22 77

Klik hier voor het contactformulier.

Bereikbaarheid pastorie

 

Dinsdags tot en met vrijdags van 9.30 uur tot 11.30 uur is er iemand op de pastorie aanwezig. Buiten deze tijden geeft het telefonisch antwoordapparaat aan wie in dringende gevallen bereikbaar is.
Pastor Bernard Buit is op afspraak in de pastorie in Winschoten.

Eerst aanspreekbare pastor

Pastor Bernard Buit, priester; telefoon: 0598 47 07 12
Voor het aanvragen van het sacrament van de doop, het sacrament van het huwelijk, jubileumviering.
In verband met de voorbereidingen wordt u vriendelijk verzocht om de aanvragen op tijd te doen.

Bankrekeningnummers

Algemeen: NL98 INGB 0001 0217 03
Kerkbalans: NL14 ABNA 0465 2899 08
t.n.v. Geloofsgemeenschap H. Vitus

Locatieraad

Dhr. Harrie Steentjes, voorzitter
Mevr. Maria van Erp, secretaris
Dhr. Geuk Wieringa, kasbeheerder

Pastoraatgroep

Mevr. Ans Overbeek-Oostveen
Mevr. Rita Kip-Wittendorp
Mevr. Monica Legtenberg

St Vitusschool

E-mail: stvitusschool@primenius.nl

Begraafplaats

  • Pekelderstraat 20 Winschoten (sleutel op de pastorie)
  • Acacialaan 61 Winschoten
Deel dit artikel