Kerkgebouw

Sint Vituskerk te WinschotenVóór de reformatie (16e eeuw) was de Marktpleinkerk in Winschoten de eerste kerk die aan de Heilige Vitus was gewijd. Na de reformatie moesten de katholieken hun geloof in het geheim belijden, bij mensen thuis. De sacramenten werden bediend door rondreizende priesters: Franciscanen en Jezuïeten.

Aan het einde van de 18e eeuw konden de Winschoter katholieken hun geloof wat vrijelijker belijden. Aan de Wittevrouwenstraat (die nu de Langestraat heet) werd een eenvoudig onopvallend zaalkerkje gebouwd op de plek waar nu de pastorietuin ligt. In 1880 werd dit kerkje vervangen door het neogotische kerkgebouw zoals we dat nu kennen. De driebeukige pseudobasiliek is ontworpen door de architect Alfred Tepe (1840-1920).

Op 29 augustus 1989 werd een begin gemaakt met de restauratie van de kerk en op 12 december 1990 was de restauratie klaar.

In 1992 vierde de Sint Vitusparochie haar 200-jarig bestaan.

De website kerkfotografie brengt kerken in beeld. Uitnodigend en inspirerend. Ook de RK kerk Sint Vitus te Winschoten is door kerkfotografie in beeld gebracht. klik hier om de foto’s te bekijken

Meer over het kerkgebouw

Kerkramen Sint Vituskerk Winschoten
Kruiswegstaties Sint Vituskerk Winschoten
Altaar Sint Vituskerk Winschoten
Liturgische voorwerpen Sint Vituskerk Winschoten
Deel dit artikel