Onbezorgde dag

Voor wie wil de werkgroep “Onbezorgde Dag” ‘er zijn’?

Wanneer we een onbezorgde dag organiseren voor kinderen of een verwendag voor jonge moeders, vragen mensen zich af: is dat alleen voor mensen/kinderen van onze eigen kerk of is dat ook voor mensen/kinderen buiten de kerk?

Om direct een antwoord te geven: beste mensen, deze activiteiten zijn bedoeld voor mensen / kinderen zowel binnen áls buiten de kerk en gaat in die zin over grenzen heen.
In verhalen over Jezus lezen we dat Jezus er was voor ieder kwetsbare mens en daarbij niet aan kerkgrenzen of gemeentegrenzen zat te denken. Als we iets over Hem durven te zeggen lag zijn grens bij de vraag: Heb ik de naaste lief en ben ik wel rechtvaardig en barmhartig?
In de opdracht van de kerk ligt daarom ook opgesloten dat we er willen zijn voor mensen en groepen die door omstandigheden uitgesloten zijn en/of in nood zitten.
Jezus zegt ook: “Ik ben er niet om gediend te worden maar om te dienen.”

Dat dienen – die zorg om elkaar, dat klaar staan voor elkaar – vindt natuurlijk plaats binnen de diaconie van onze eigen kerk; we noemen als voorbeeld werkgroep Zieken en Ouderen in onze geloofsgemeenschappen.

Een werkgroep die het diaconaal handelen ten dienste van kerk en samenleving hoog in het vaandel heeft, is de werkgroep “Onbezorgde Dag”. Een werkgroep, die valt onder de Caritasinstelling Norbertusparochie (PCI) en nauw samenwerkt met maatschappelijke organisaties en scholen.

Deel dit artikel