Het schip van de kerk

Zijaltaren

jozefaltaarmaria_altaarLinks en rechts vooraan in het schip van de kerk staan twee zijaltaren: Maria-altaar (links) en Jozefaltaar (rechts).
Voordat het priesterkoor was aangebouwd, was de plek van het Maria altaar de sacristie en de plek van het Jozefaltaar was een zogenaamde biechtkamer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preekstoel

De Preekstoel, gemaakt door Ter Reegen, bevat enkele houtsnijwerkpanelen met voorstellingen uit het leven van Jezus als verkondiger van de Blijde Boodschap.

Te zien zijn:
– Het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw
bij de waterput;
– Het verhaal van de Goede Herder;
– De Bergrede;
– De gelijkenis die Jezus vertelde over de zaaier die goed
zaad in zijn akker zaaide, terwijl een vijand er ’s nachts
onkruid tussen zaaide.

 

 

 

Hieronder ziet u de voorstellingen op de preekstoel.

 

Biechtstoelen

Aan de lange zijden, vooraan, bevinden zich twee – in de 20-er jaren van de 20ste eeuw aangebouwde – biechtstoelen.

St. Anthonius en St. Vincentius

Tegen de voorste 2 pilaren aan de rechterkant zijn beelden van St. Anthonius van Padua en van St. Vincentius à Paulo geplaatst.

St. Anthonius van Padua (links) is de patroonheilige van de Franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, huwelijk, reizigers en verliefden en hij is patroon tegen schipbreuk, de pest en de koorts. In katholieke kringen wordt hij het meest aangeroepen om verloren zaken terug te vinden.

Het houten beeld van St. Vincentius à Paulo (rechts) is gemaakt door de Veendammer beeldhouwer Ter Reegen. Het houdt de herinnering levend aan de voormalige Vincentiusvereniging.  Deze liefdadigheidsvereniging is in 1973 opgeheven, nadat het werk van deze vereniging door de overheid (Algemene Bijstandswet, 1964) en diverse maatschappelijke instellingen werd overgenomen.

 

 

 

 

Gewelf boven het Middenschip

Het houten tongewelf is verlevendigd met schilderingen, die in de periode 1984-1985 prachtig zijn gerestaureerd. Naast allerlei andere motieven (bloemen, engelen enz.) springen vooral de symbolen van de dierenriem er uit.

De voorste 2 symbolen behoren niet tot de dierenriem.

Links ziet u een moeder-pelikaan, die haar jongen voedt met haar eigen bloed –  een voorstelling die in de late Middeleeuwen in de beeldende kunst verscheen. De zijdewond van de pelikaan wordt vergeleken met de zijdewond van de gekruisigde Christus. Daaruit stroomden volgens het Nieuwe Testament bloed en water tot redding en eeuwig leven (Johannes 19:34, 35). Door deze christelijke uitleg werd de pelikaan in literatuur en beeldende kunst een wijdverbreid symbool van Christus’ offerdood, uit liefde voor de mensheid die in zonde vervallen was.

bron: Wikipedia.

 

De mand met brood en vis, rechts, verwijst naar het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging (Joh. 6, 1-15).

Dierenriem

Voor het bekijken van de dierenriem, klik op de foto.

 

 

 

Glas-in-loodramen in de zijmuren

De glas-in-loodramen in de beide lange zijden van de kerk beelden titels uit, die aan Maria worden toegekend in de Litanie van Maria. In deze kerk is er speciale aandacht voor Maria, omdat zij de patrones van de kerk is. Opvallend is dat er in de kerk geen enkele afbeelding van de Tenhemelopneming van Maria is, hoewel de geloofsgemeenschap in Veendam daaraan haar naam ontleent.

Voor het bekijken van de glas-in-loodramen, klik  op de foto.

 

 

 

Kruisweg

 

De schilderijen op de beide lange zijden van de kerk vormen de Kruisweg: 14 staties met taferelen van de lijdensweg van Christus. De schilder van de kruisweg is onbekend.

Het houtsnijwerk van de lijsten is van de hand van Ter Reegen, evenals de houtsnijwerkfiguren in de lijst van de lambrisering (lijdenssymbolen, muziekinstrumenten e.a.).

Voor het bekijken van de kruiswegstaties, klik op de foto.

 

Gewelf boven de zijbeuken

Op het gewelf boven de zijbeuken zijn rijke bloemversieringen aangebracht.

Kroonluchters

De koperen kroonluchters in de kerk zijn deels uit de 17e eeuw (links) en uit de 19e eeuw (rechts).

Deel dit artikel