Oksaal

Boven de ingang van de kerk bevindt zich het oksaal, de galerij voor het orgel en het koor.

Orgel

Het Van Ockelen orgel uit 1852 is in 1930 vervangen door een orgel van de firma Valkx & Van Kouteren. De oorspronkelijke dispositie van dit Valkx-orgel is in 1965 bij onderhoudswerkzaamheden door de firma Pels gewijzigd in:

Hoofdwerk Zwelwerk Pedaal
Bourdon 16 Holpijp 8 Subbas 16
Prestant 8 Prestant 4 Open bas 8
Bourdon 8 Zachte fluit 4
Salicionaal 8 Nasard 2 2/3
Octaaf 4 Woudfluit 2
Mixtuur 2-3st Hobo 8
Trompet 8


De speeltafel staat op het oksaal voor het orgelfront (op de foto achter de kroonluchter). Links en rechts van de speeltafel is ruimte voor het zangkoor.

St. Caecilia

In de glas-in-loodramen achter het orgel zijn St. Caecilia en musicerende engelen afgebeeld.

St. Caecilia is een van de meest vereerde martelaren uit de eerste eeuwen van de kerk.
Volgens de legende kwam zij uit een Romeinse voorname Christelijke familie. Reeds op jonge leeftijd wijdde ze haar leven aan God toe en deed ze de gelofte van maagdelijkheid.

Haar ouders waren het daar niet mee eens en tegen haar wil werd zij uitgehuwelijkt aan een jongeman uit een Romeinse adellijke familie. Op haar bruiloftsfeest trok zij zich terug om tot God te bidden dat haar maagdelijkheid behouden zou blijven.

Ze vertelt haar echtgenoot, Valerianus, dat zij een beschermengel heeft, die hem kwaad zou doen als hij zijn huwelijksrecht zou opeisen. Valerianus wilde die engel wel eens zien, maar Caecilia zei hem dat dit alleen kon als hij zou geloven en zich ou laten dopen.

Caecilia was zo overtuigend dat Valerianus haar beloofde haar belofte te respecteren.

Valerianus liet zich dopen en toen hij terug kwam, zag hij zijn vrouw bidden met een engel met vurige vleugels naast haar. De engel kroonde Caecilia met rozen en Valerianus met lelies en zei tot Valerianus dat hij een wens mocht doen. Valerianus wenste dat zijn broer Tiburcius zich ook zou bekeren.

Toen Tiburcius binnenkwam en de bedwelmende geur van de onzichtbare bloemen rook, bekeerde hij zich ook. Gedrieën hielpen zij de christenen die onder de Romeinse vervolging leden.

Uiteindelijk werden Caecilia, Valerianus en Tiburcius gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Door haar populariteit bij de talloze armen van Rome, werd Caecilia niet openbaar terecht gesteld, maar tot verstikking in haar badkamer veroordeeld.
Toen dat niet lukte, werd een soldaat ontboden om haar te onthoofden, maar na de drie verplichte slagen, leefde Caecilia nog drie dagen.

Doordat de woorden ‘cantantibus organis’ in de antifoon van de vespers van haar feestdag, verkeerd zijn opgevat, wordt zij sinds de zestiende eeuw afgebeeld met een orgel en is zij patrones van muziek, instrumentmakers en zangers geworden. Zij was zelf geen musicus, maar de woorden in die antifoon duiden op het feestgedruis op de achtergrond, toen zij zich op haar bruiloft had afgezonderd om tot God te bidden dat zij haar maagdelijkheid mocht behouden.

De naamdag van St. Caecilia wordt gevierd op 22 november.

Glas-in-loodramen links en rechts naast het oksaal

De glas-in-loodramen naast het oksaal zijn zogenaamde tempelramen. Beide voorstellingen op de ramen spelen zich namelijk af in de tempel van Jeruzalem.

In de richting van het oksaal kijkend, ziet u in het raam links Jezus als 12-jarige jongen discussiëren te midden van de leraren in de tempel in Jeruzalem.

In het raam rechts van het oksaal ziet u dat Jezus de handelaren en geldwisselaars uit de tempel jaagt.

Deel dit artikel