Kerkgemeenschap

Op 26 november 1862 werd de kerk in Nieuwe Pekela ingewijd door pastoor Feijen uit Winschoten. In 1868 werden de parochiegrenzen definitief bepaald en werd de parochie van Nieuwe Pekela gewijd aan de Heilige Bonifatius.

De Bonifatiusparochie van Nieuwe Pekela heeft een boeiende geschiedenis, waarin de onderlinge hechtheid duidelijk naar voren komt. Het was vaak de gewoonte om na de viering samen te komen in het naastgelegen café. Bij grotere Roomse feesten was het café te klein en ging men naar de tegenovergelegen zaal ‘Füller’.

Tijdens en na het tweede Vaticaanse concilie kwamen de veranderingen in de parochie. Zo mocht de mis in het vervolg ook in de volkstaal gevierd worden. Vastenregels moesten vooral naar eigen inzicht gehanteerd worden. Het biechten nam af, de regels voor het ter communie gaan werden versoepeld. De preekstoel en de communiebank werden in 1968 verwijderd, waardoor de voorganger vanaf dan goed zichtbaar was.

Door de ziekte van pastoor Broekman (pastoor van Nieuwe Pekela van 1961 tot 1969) was Nieuwe Pekela één van de eerste parochies waar regelmatig gebedsdiensten werden gehouden. Door een toenemende priestertekort werden pastoraal werkers aangesteld die in Woord- en Communievieringen mochten voorgaan.

Zo waren er nog wel meer wijzigingen naar aanleiding van de veranderende denkbeelden over de kerk. Niet iedereen was blij met de veranderingen. Men begon zich af te vragen wat de waarde van het geloof nog is als zaken die vroeger als goed werden gezien opeens als achterhaald beschouwd worden. Ondanks deze veranderingen was de parochie vooral in de beginjaren ’70 een bloeiende gemeenschap, waarin veel jonge gezinnen actief waren. Zo werden gespreksgroepen voor jongeren opgericht, die ruim dertig jaar door jongeren bezocht zijn.

In de jaren ’80 werd duidelijk dat zelfstandige parochies het in de toekomst niet meer zelf gingen redden. Daarom werd in het dekenaat steeds meer samengewerkt met omliggende parochies. Zo ontstond eerst een samenwerkingsverband met de parochie in Veendam. Later, op 1 januari 1994 is de parochie van Nieuwe Pekela samen met de parochies van Oude Pekela, Veendam, Hoogezand-Sappemeer en Winschoten opgegaan in de Samenwerkende Parochies Oost-Groningen, kortweg SPOG. Op 20 oktober 2012 vierde de Sint Bonifatiusparochie haar 150 jarig bestaan. Na de eucharistieviering werd het boek ‘Rooms in Nieuwe Pekela 1862-2012’ gepresenteerd.

Naar aanleiding van het beleidsdocument “Kwetsbaar en hoopvol” van het bisdom Groningen-Leeuwarden is in 2011 besloten tot fusie van de parochies in de SPOG.

Bron: Rooms in Nieuwe Pekela 1862-2012
Deel dit artikel