Exterieur

Kerk Maria ten Hemelopneming Veendam

Kerkgebouw

Het kerkgebouw van onze geloofsgemeenschap is een zogenaamde Waterstaatkerk.

‘Waterstaatkerk’ is de benaming voor Nederlandse kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875 met financiële steun van de landelijke overheid werden gebouwd. Het ontwerp en de bouw van dergelijke kerken was onderhevig aan de goedkeuring en controle door ingenieurs van het ministerie van Waterstaat. Vandaar de naam Waterstaatkerk.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is het begrip Waterstaatkerk niet verbonden aan een bepaalde bouwstijl.

In de periode 1969 – 1971 is de kerk – als een der weinige Waterstaatkerken in het noorden van Nederland – op de Monumentenlijst geplaatst. Sindsdien zijn er diverse restauratiewerkzaamheden aan het in- en exterieur verricht.

Voor de restauraties heeft de toenmalige parochie Maria ten Hemelopneming een bijdrage van het Prins Bernhardfonds ontvangen.

Pastorie en parochiezaal

Vroeger heeft naast de kerk een statige, traditionele pastorie gestaan. In de 70-er jaren van de 20ste eeuw is deze pastorie, vanwege hoge herstelkosten, afgebroken. Daarvoor in de plaats werden een meer eigentijdse woning voor de pastor en tussen de kerk en pastorie een parochiezaal gebouwd.

Kerk Maria ten Hemelopneming Veendam omstreeks 1900

Kerk en pastorie Maria ten Hemelopneming omstreeks 1900

Kerk en pastorie Maria ten Hemelopneming Veendam

Kerk en pastorie Maria ten Hemelopneming heden

Deel dit artikel