Diaconie

Werkgroep zieken en ouderen

Als u een parochiaan kent, die langdurig ziek is, wilt u dit dan doorgeven aan onderstaande bestuursleden?

Als u een parochiaan kent die ouder is dan 80 jaar en nog geen bezoek ontvangt namens de parochie, maar wel graag bezoek zou willen ontvangen, wilt u dan de naam doorgeven aan het secretariaat, telefoon: (0598) 63 04 18.

Vervoer naar de kerk

Er is in Veendam een aantal mensen benaderd om af en toe medeparochianen mee te nemen naar de kerk. Zij die moeilijk ter been zijn en zelf geen mogelijkheid hebben om naar de kerk te komen, kunnen in de week vóór de viering tot en met donderdag het secretariaat bellen, telefoon: (0598) 63 04 18. Vanuit hier zal geprobeerd worden vervoer te regelen. U dient wel voor iedere keer een nieuwe afspraak te maken.

Deel dit artikel