Wie was Sint Vitus

Vitus in potToen Vitus zich bekeerde tot het christendom, probeerde zijn heidense vader hem op allerlei manieren van het geloof af te brengen. Vitus werd zelfs gemarteld.

Vitus ging naar Rome, waar hij de krankzinnige zoon van keizer Diocletanius genas. Desondanks werd Vitus slachtoffer van de christenvervolging van Maximianus en Diocletanius.

Door de vele martelingen is Vitus rond het jaar 304 in de leeftijd van 7 of 12 jaar de marteldood gestorven, waarmee hij één van de jongste martelaren van de Kerk is. Zijn relieken worden sinds 836 in Corvey (Duitsland) bewaard.

St. Vitus is de patroonheilige van bierbrouwers, de jeugd, apothekers, toneelspelers, herbergiers, doofstommen en huisdieren.

Tot in de 16e eeuw behoorde de kerk van Winschoten tot de abdij van Corvey aan de Wezer. De band tussen Winschoten en Corvey vind je terug op het stadswapen, waarop Sint Vitus is afgebeeld.

Op 15 juni vieren we de naamdag van St. Vitus.

Deel dit artikel