Altaar

Het neogotische hoofdaltaar uit 1891, vervaardigd door de beeldhouwer B. Frijdag uit Münster, is oorspronkelijk geplaatst in de voormalige St Bonifatiuskerk in Nieuwe Pekela. Genoemde kerk werd in 1990 gesloopt en vervangen door de huidige St Bonifatiuskerk. Het altaar werd overgeplaatst naar de St Vituskerk.

Het altaar bevat prachtige schilderingen en beeldhouwwerken: het gebeeldhouwde kruis als teken van de onbloedige hernieuwing van het kruisoffer van Christus; het offer van Melchisédec; een schildering met Abraham en Isaak als voorafbeeldingen van de Verlosser; het Laatste Avondmaal; de bruiloft te Kana; de expositietroon en het Lam Gods. De engelen symboliseren de aanbidding van het geslachtofferde Lam.

Deel dit artikel