Historie

In de 17e eeuw waren vooral de hervormden degenen die het geloofsleven in de veenkoloniën bepaalden. Katholieken waren niet populair. Wie in de veenkoloniën een mis wilde bijwonen moest maar naar de stad gaan, daar waren enkele schuilkerken beschikbaar. Toch werden in de veenkoloniën illegale missen gehouden, zoals in 1771 in een boerderij in Oude Pekela. Deze mis eindigde in heftige schermutselingen; volgens overlevering waren de ‘anti-papisten’ zo woest dat zij van de boerderij niets overgelaten hebben.

In 1783 mochten de Pekelders alsnog een Rooms Katholieke parochie stichten, op voorwaarde dat de kerk er aan de buitenkant als een woonhuis uitzag. Op 5 november 1783 werd uiteindelijk de eerste viering van de Sint Willibrordusparochie gehouden, waar zo’n vierduizend mensen aanwezig waren.

Deel dit artikel