Vastenmaaltijd

In de 40-dagentijd, van 14 februari tot 1 april 2018, staan we weer stil bij de Vastenactie. De activiteiten bestaan uit het promoten van de landelijke campagne, het aanbevelen van uw financiële steun en...

Parochiereis 4 tot 9 juni 2018

In het voetspoor van Norbertus. Wie was Norbertus? Norbertus werd geboren omstreeks 1080 als telg van het gravengeslacht van Gennep. Als kanunnik van de Dom van Xanten leidde hij een werelds leven. Nadat in 1115...