Kerstmarkt Norbertusparochie Veendam

Kerstmarkt Norbertusparochie Veendam. Op zaterdag 22 december organiseren wij met hulp van Alberthein Veendam Centrum in het ABC complex een kerstmarkt. De opbrengst hiervan gaat naar de verduurzaming van ons monumentale kerkgebouw.    

Collecte Voedselactie

Collecte Voedselactie, Dit weekend heeft de collecte van de voedsel actie plaats gevonden. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt om de pakketten verder aan te vullen met “verse”en nog ontbrekende producten. Op deze...

EEN HEILIGE KERK?

Als we in een viering de geloofsbelijdenis uitspreken, dan komen we de volgende zinnen tegen: ‘ik geloof in de heilige katholieke kerk’ en ‘in de gemeenschap van de heiligen’. Die woorden kunnen terecht onze...

Kerstdiner in de parstorie te Sappemeer

Aanschuiven bij het kerstdiner De feestdagen komen er weer aan. Dagen van gezelligheid, van elkaar ontmoeten en lekker eten. Maar dit geldt niet voor iedereen. Voor sommige mensen zijn de komende feestdagen moeilijke dagen...

Boete en verzoening

Boete en verzoening In de Adventstijd, is het een goed gebruik om stil te staan bij het feit dat we maar kleine mensen zijn. Kleine mensen die niet altijd hun best doen om op...

Preek Mgr. van den Hout over Misbruik.

  In de media horen we steeds weer berichten over sexueel misbruik in onze wereldwijde Katholiek Kerk. Als pastores merken we dat deze nieuwsfeiten veel losmaakt bij menig parochiaan. Daarom heeft onze bisschop, Mgr....