ABC van de Goede Week

ABC van de Goede Week In de Goede Week gedenken de christelijke kerken het lijden en sterven van Jezus Christus. Op Paaszondag wordt de verrijzenis van Jezus uit de doden gevierd. Dat gebeurde bijna...

veertigdagentijd

Veertigdagentijd De veertigdagentijd is de periode van boete, bekering en gebed voor Pasen, lopend van Aswoensdag tot aan de avondmis van Witte Donderdag. 1e zondag van de 40 dagen: Dat we goed omgaan met de...

Mei: de Mariamaand

  Oorsprong De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. Ze vereerden deze Griekse moedergodin om de natuur tot bloei te laten komen. Daarom noemden ze de maand waarin het voorjaar zich nadrukkelijk...

Avond over Laudato SÍ in de praktijk

        Dominicus Kamsma in Coevorden, woensdag 15 mei 2019   Klimaatverandering en dreigende gevaren voor natuur en samenleving zijn dagelijks nieuws in de media. Onze manier van leven doet een aanslag op de planeet...