Inzameling boodschappen

  De afgelopen jaren steunt de Caritasinstelling van onze parochie een groep mensen en verstrekt twee keer per jaar een voedselpakket. De vrijwilligers van het projectgroep voedselactie Norbertusparochie doen weer een beroep  op u...