Naam van de geloofsgemeenschap

Maria ten Hemelopneming volgens TitiaanDe RK geloofsgemeenschap in Veendam heeft haar naam ontleend aan het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, dat in de Katholieke Kerk op 15 augustus gevierd wordt. Zowel in de Katholieke Kerk als in de Orthodoxe Kerk wordt op deze feestdag gevierd dat Maria met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Het geloof in de Tenhemelopneming van Maria dateert uit de oudheid en in de 6e eeuw is er al over geschreven.

Het feest lijkt voort te komen uit de jaarlijkse viering van de wijding van een Mariakerk tussen Jeruzalem en Betlehem, dat al rond 430 gevierd werd. In de Katholieke Kerk wordt het feest vanaf ongeveer het jaar 700 als een hoogfeest gevierd.

Foto: Maria Tenhemelopneming volgens Titiaan.

Tijdens het eerste Vaticaans concilie (1869-1870) hadden 200 bisschoppen om de dogmatische definitie van de lichamelijke Tenhemelopneming van Maria gevraagd. Pas op 1 november 1950 kondigde Paus Pius XII officieel het dogma fidei (onwrikbaar geloofspunt) van de Tenhemelopneming van Maria af en hij bevestigde dit in de Apostolische Constitutie “Munificentissimus Deus” (de milddadigste God).

Deel dit artikel