Organisatie

De PCI is de naam voor de publieke kerkelijke rechtspersoon, zijnde een zelfstandig onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap, welke de beoefening en bevordering van de caritas ten doel heeft en die verbonden is aan een parochie.

Het Caritasbestuur van de PCI van de Norbertusparochie beheert het vermogen en zorgt voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de doelstelling van de PCI, met inachtneming van het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop daarover bepaalt.

De Raad van Advies van de PCI van de Norbertusparochie

  • adviseert het Caritasbestuur inzake het algemeen beleid en begroting
  • neemt kennis van de rekening en de verantwoording van de PCI
  • ondersteunt het beleid van de PCI en draagt zorg voor de uitvoering
  • functioneert als klankbordgroep ten aanzien van de diaconie en caritas
Deel dit artikel