Gemeenschapsopbouw

Eens was Hij ergens aan het bidden. Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zij leerlingen Hem:
‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft’. Hij zei tegen hen: ‘Wanneer je bidt, zegt dan:
Vader,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome;
geef ons elke dag het nodige brood
en vergeef ons onze zonden,
want ook wij vergeven ieder die ons
iets schuldig is,
en breng ons niet in verleiding,
maar verlos ons van het kwade’.
(Lucas 11, 1- 4)

Verzamel geen schatten op aarde, waar mot en houtworm ze aantast, en waar dieven inbreken om ze te stelen.
Maar verzamel schatten in de hemel, waar mot noch houtworm ze aantasten, en waar geen dieven inbreken om ze te stelen.
Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
(Mattheüs 6, 19- 21)

Het werkveld Gemeenschapsopbouw zorgt voor algemene zaken zoals bloemen voor vieringen, kerkschoonmaak en koperpoetsen, koffie na de vieringen en voor de informatie via de Parochiecontacten en de website.

Deel dit artikel