Gemeenschapsopbouw

Eens was Hij ergens aan het bidden. Toen Hij opgehouden was, vroeg een van zij leerlingen Hem:
‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft’. Hij zei tegen hen: ‘Wanneer je bidt, zegt dan:
Vader,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome;
geef ons elke dag het nodige brood
en vergeef ons onze zonden,
want ook wij vergeven ieder die ons
iets schuldig is,
en breng ons niet in verleiding,
maar verlos ons van het kwade’.
(Lucas 11, 1- 4)

Verzamel geen schatten op aarde, waar mot en houtworm ze aantast, en waar dieven inbreken om ze te stelen.
Maar verzamel schatten in de hemel, waar mot noch houtworm ze aantasten, en waar geen dieven inbreken om ze te stelen.
Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
(Mattheüs 6, 19- 21)

Vrijwilligersavond Sint Vituskerk Winschoten

Het werkveld Gemeenschapsopbouw zorgt voor algemene zaken zoals bloemen voor vieringen, kerkschoonmaak en koperpoetsen, koffie na de vieringen en voor de informatie via de Parochiecontacten en de website.

Elke bijeenkomst of vergadering openen met gebed of een meditatief stuk.

Verzorging van de website; een welkomstpagina en verschillende links naar de geloofsgemeenschappen en naar de verschillende activiteiten. Per geloofsgemeenschap zou iemand de taak kunnen krijgen om de eigen geloofsgemeenschap zo goed en zo sterk mogelijk op de website te zetten.

Inhoud geven aan het idee van de kerk als herberg door het gebouw open te stellen voor wie er wát dan ook maar wil doen, binnen het kader van de eigenheid van de gemeenschap en eventuele culturele dingen (korendag van alle kerken, muziekuitvoeringen etc.). Ieder kan er een eigen plekje vinden. Er is ook ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Inhoud geven aan het idee van de kerk als herberg door het gebouw open te stellen voor wie er wát dan ook maar wil doen, binnen het kader van de eigenheid van de gemeenschap en eventuele culturele dingen (korendag van alle kerken, muziekuitvoeringen etc.). Ieder kan er een eigen plekje vinden. Er is ook ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Gezamenlijke vieringen promoten en wat met samen kan vieren ook daadwerkelijk samen vieren. Een toename dus van het aantal vieringen van de vijf kerken samen.

Kerk in beweging zijn, zoekend op weg naar de hoopvolle toekomst.

Positief in het nieuws treden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de flyers Kerk Open, Hoogezand Sappemeer
  • interviews pastores
  • inzegening van de verbouwde St. Vitusschool te Winschoten
Deel dit artikel