Logo Heilige Norbertusparochie Oost-Groningen

In de zomer van 2013 is kunstenaar Reinder Bleeker benaderd om een ontwerp te maken voor een logo van de nieuwe Norbertusparochie. In de oprichtingsviering van 5 januari heeft de bisschop dit logo onthuld. Daarna mochten vertegenwoordigers van de 5 geloofsgemeenschappen een kaars met logo in ontvangst nemen om het een plek te geven in hun eigen kerk. Als u deze website opent, staat het logo direct op uw netvlies. Er zijn boekenleggers met logo in de viering uitgedeeld en er liggen nog meer achter in de kerk. De komende tijd zal in iedere kerk een bronzen plaquette van het logo met de Latijnse tekst een mooie plek krijgen. Bovendien zal de afbeelding vaak in het parochieblad staan en binnenkort op het nieuwe briefpapier en op stempels.

We kunnen er niet meer omheen!

Uw beide pastores waren enthousiast na de eerste schetsen en met het uiteindelijke resultaat. Allereerst zijn we Reinder dank verschuldigd voor zijn inzet, creativiteit en inlevingsvermogen. Bovendien spreken we het vertrouwen uit dat het logo u aan het denken zet, u iets te zeggen heeft. We laten, zoals ook Reinder aangaf bij de onthulling, het liefst uw inlevingsvermogen de vrije loop. Aangezien ons vragen bereiken als: “wat roept het logo bij jou op of welke uitleg geef jij eraan”, laten ook wij graag onze verbeeldingskracht werken en geven deze korte omschrijving als handreiking:

Vanuit de Oorsprong, Bron van Leven, ontkiemt het zaad zich tot een Stronk waaraan 5 parochies zijn geënt die als ranken de vruchten kunnen plukken onder de bescherming van ontluikende bladeren. Deze 5 parochies gaan vanaf 1 januari 2014 verder als 5 geloofsgemeenschappen en vormen één nieuwe parochie onder de naam Heilige Norbertus. In het logo herkent u het kruisteken. Daarmee gedenken we het leven van Jezus. Dat leven leert ons dat wij, Norbertusparochianen, samen mogen optrekken in verdriet maar uiteindelijk vreugde, in verliezen maar uiteindelijk overwinnen.

Voor ons straalt het logo Eenvoud, Openheid en Groei uit, onmisbare woorden voor een vitale parochie.

Deel dit artikel