Inzameling boodschappen

 

De afgelopen jaren steunt de Caritasinstelling van onze parochie een groep mensen en verstrekt twee keer per jaar een voedselpakket. De vrijwilligers van het projectgroep voedselactie Norbertusparochie doen weer een beroep  op u en vragen u om boodschappen naar de kerken mee te brengen voor de pakketten. Wij sparen samen de boodschappen gedurende de maanden maart, april en mei om deze in de laatste week van mei weer rond te brengen naar mensen die het echt nodig hebben.

Ook wordt er in het weekend van 11 en 12 mei gecollecteerd voor de voedselactie van de Caritasinstelling. Van de opbrengst van deze collecte worden versproducten gekocht die weer bij de pakketten worden gevoegd.

De producten die wij voor de actie vragen staan op een lijst die in alle kerken van onze parochie zichtbaar wordt geplaatst. Het gaat om producten die in elk geval een houdbaarheidsdatum weergeven tot 1 augustus. Denk daarbij aan producten om soep, een Hollandse-, een Indische- of een Italiaanse maaltijd te maken en ook jam, pindakaas, hagelslag voor de boterham. Zie hiervoor de lijst.

U kunt tevens denken aan schoonmaakproducten en producten voor de lichamelijke verzorging.

Ook is het geweldig als u in plaats van de boodschappen een financiële bijdrage wilt geven op  bankrekening NL94 INGB 0677 2153 71, t.n.v. Caritasinstelling H. Norbertus, onder vermelding voedselactie.

Ik hoop dat de projectgroep ook voor deze voedselactie weer op uw medewerking en giften kan rekenen.

 

Namens de projectgroep Voedselactie Norbertusparochie,

Geuk Wieringa

Deel dit artikel