Jubeljaar 2025

 

In de katholieke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden.

Een Jubeljaar is een oude traditie in de katholieke Kerk, die in de Middeleeuwen is ontstaan en elke 25 jaar plaatsvindt.

 

Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema ‘Pelgrims van hoop’.

Als voorbereiding daarop heeft hij 2024 uitgeroepen tot een ‘jaar van gebed’ en vraagt hij extra aandacht voor het Onze Vader als een ‘school van gebed’, omdat in dit gebed de kernpunten van het christelijk geloof worden samengevat.

 

VADER IN DE HEMEL,

 

moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon,

Jezus Christus, onze broeder,

en moge de vlam van liefde die in ons hart is ontstoken

door de Heilige Geest,

in ons de zalige hoop doen herleven op de komst

van uw Koninkrijk.

 

Moge uw genade ons onvermoeibaar maken

in het zaaien van evangelische zaden

die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen.

Moge uw genade ons standvastig maken

in de zekere verwachting van een nieuwe hemel

en een nieuwe aarde,

wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen,

en uw glorie voor eeuwig zal worden geopenbaard.

 

Moge de genade van het Jubeljaar in ons,

Pelgrims van Hoop,

een verlangen doen herleven

naar de schatten van de hemel.

Moge diezelfde genade de vreugde en vrede

van onze Verlosser

over de hele aarde verspreiden.

Aan U, onze God, te allen tijde gezegend,

zij glorie en lof in eeuwigheid.

Amen

Deel dit artikel