Jaar van Franciscus

 

Lezing: Spiritualiteit van Franciscus

In dit Franciscus jaar hebben we al meerdere keren iets mogen zien en horen over Franciscus. Door zijn leefwijze en door zijn gedachtegoed wist hij hiermee door de eeuwen heen vele mannen en vrouwen te inspireren en zo kreeg hij vele volgelingen.  Zijn levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. Hij hechtte niet aan status of materie en had onvoorwaardelijk lief. Zijn compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Franciscus werd geïnspireerd door het evangelie. Hij heeft laten zien hoe liefde op een diep niveau een brug kan slaan tussen mensen, ongeacht hun religies en culturen.

 

Maar wat is die spiritualiteit, wat houdt zij in, wat raakt die mensen hierin…….

 

Op vrijdagavond 28 februari zal er een boeiende lezing gegeven worden over de spiritualiteit en het gedachtegoed van Franciscus door een lid van de Franciscaanse beweging.

 

Deze Franciscaanse Beweging brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van de heilige Franciscus van Assisi. De beweging biedt daarmee mannen en vrouwen de mogelijkheid om onbevangen te reflecteren op zijn of haar plaats in de samenleving, en om vorm te geven aan zingevingsvragen die zich daarbij aandienen.

 

De Franciscaanse Beweging zet zich in voor een betrokken en vredelievende samenleving, met aandacht voor elkaar, voor de kwetsbaren van onze tijd en voor het welzijn van de natuur.

 

Wanneer:           Vrijdag 28 februari

Waar:                   Kapel Huize St. Franciscus

Prins Bernhardlaan 56, Veendam

Tijd:                       19.30 uur (Kapel is open vanaf 19.15 uur)

Spreker:              Lid van de Franciscaanse beweging

 

U bent van harte welkom!

 

 

 

Uitgebreide informatie over Franciscus van Assisi

Wie was Franciscus van Assisi link

Een goede uitleg wie Franciscus was voor kinderen.
Een meisje van 8 heeft een documentaire over hem gemaakt.

Film

De KRO heeft in een documentaire de levensweg van Franciscus van Assisi in beeld gebracht.

Film deel 1

Film deel 2


 

Samen eten, samen delen.

 

Wie aanwezig was bij de theatervoorstelling over het leven Franciscus van Assisi, is vast geprikkeld geraakt door zijn levenswijze. Strekking van het verhaal; aandacht hebben voor jouw naaste, delen van jouw welvaart en sober leven. Met diverse activiteiten willen we door het jaar heen aandacht geven aan deze, spraakmakende zonderling, met een voorbeeldfunctie binnen de katholieke geschiedenis.

Franciscus was héél streng voor zichzelf, en voerde zijn levensstijl extreem ver door. Dit vragen we echt  niet van u. Maar de projectgroep die het Jaar van Franciscus vorm en inhoud geeft is bijzonder creatief en zoekt naar lucratieve activiteiten om deze levenswijze ook in ons leven een plekje te geven.

De theatervoorstelling ‘Het leven van Franciscus’, en de lezing van de Stichting Kerk in Nood over de vervolging van christenen in b.v. Irak waren bijzonder succesvolle activiteiten.

In het nieuwe jaar kiezen we in navolging van onze Paus Franciscus voor het thema;

Eten met Franciscus. Samen eten, samen delen. Hoe dan, zult u zich afvragen.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk, ( alleen of in groepsverband) iets klaar te maken voor een gezamenlijke maaltijd. Met de nadruk op sober, gezond en toch lekker.

Het allermooist zou zijn dat daar ook nog een persoonlijk verhaal aan vast zit. B.v. herinneringen aan  het stamppotje van oma. Een gerecht wat bij een bepaalde feestdag hoort zoals de Driekoningenkoek met  boon. Aan diegenen onder ons die niet in Nederland geboren zijn vragen we; laat ons kennis maken met gerechten  die sterk aan jouw thuisland doen denken. Kortom, we laten ons gewoon graag verrassen.

De gebundelde recepten, met bijbehorende verhalen willen we graag uitgeven als kookboekje. ‘Recepten voor een gezonde levensstijl!’ was ons  idee.

Samen aan tafel gaan past bij onze katholiek traditie en brengt mensen dichter bij elkaar. Ook goed voor de onderlinge samenhang binnen onze locaties.

Alle ruimte aan de locaties om invulling te geven aan deze activiteit, die in het weekend van 1 en 2 februari gehouden gaat worden. Op zaterdag vóórde viering en op zondag erna.

Samen eten, samen delen past ook wel bij de kerstgedachte. Het is misschien een aanrader om tijdens het gezellig samenzijn hierover alvast eens na te denken.

Werkgroep Jaar van Franciscus

Vragen; mail de projectgroep via: info@heiligenorbertusparochie.nl

 

Lezing: CHRISTENEN IN HET MIDDEN-OOSTEN
Vrijdag 22 november, Pastorie Sappemeer, Kerk in Nood.Als bakermat van drie religies is het Midden-Oosten gezegend én vervloekt. Het gebied is al eeuwenlang toneel van strijd. Miljoenen Christenen uit Irak en Syrië vluchten voor de barbaarse daden van Islamitische Staat.Kerk in Nood steunt de situatie ter plaatse en kent daardoor hun verhalen uit eerste hand. Leer het Midden-Oosten kennen vanuit het oogpunt van drie religieuzen uit Irak, Syrië en Libanon.Locatie: H. Norbertusparochie, Noorderstraat 154 te Sappemeer
Aanvang: 19.30 uurKijk ook eens op: https://kerkinnood.nl/dossiers/midden-oosten

 

Francesco, het verhaal van de middeleeuwer

Op vrijdag 11 oktober zal in de Sint Bonifatius Nieuwe Pekela de voorstelling “Francesco, het verhaal van de middeleeuwer” gehouden worden.

De voorstelling is voor iedereen toegankelijk en neemt ons mee in het leven van Franciscus van Assisi.

De voorstelling begint om 19:30 uur. De kerk is open vanaf 19:00 uur.

Francesco, oftewel Franciscus van Assisi (1181/82 – 1226) was een middeleeuwse heilige. Al had het weinig gescheeld of hij was geëindigd niet als heilige maar als ketter. In zijn tijd was het leven in vrijwillige armoede een teken van ketterij. Prekende armoedzaaiers trokken door de straten van steden. Zij protesteerden tegen de rijkdom van de kerk en de groeiende rijkdom van burgers. Van de paus kreeg Franciscus de opdracht de armoedebeweging een plek binnen de kerk te geven. Heeft Franciscus zich door deze opdracht van de paus laten inkapselen in de kerk of kon hij juist daardoor inspiratiebron voor velen worden?

Franciscus sloot een denkbeeldig huwelijk met Vrouwe armoede. Bedelend trok hij door de straten met elf volgelingen. Dit twaalftal wilde zo ware volgelingen van Jezus zijn. In dit geval de Jezus zoals zij hem zagen: een arme Jezus zonder dak boven zijn hoofd.

Peter Vermaat brengt dit oude verhaal tot leven. Voor onze moderne ogen en oren speelt zich het verhaal af hoe om te gaan met bezit. Kan de protesthouding van Franciscus ten opzichte van bezit en welvaart voor onze samenleving inspirerend zijn? Of blijft Franciscus toch de dwaze dromer, die zich buiten de samenleving plaatst? Kortom een genoeglijk avondje theater. Maar ook een avond die te denken geeft.

 


Heilige van de Maand, Franciscus van Assisi

Heilige van de maand

In deze rubriek beschrijven we maandelijks het heiligenleven van een van de vele heiligen die onze kerk kent. Dit keer de heilige Franciscus, orde stichter van de Franciscanen en Clarissen. Zijn feestdag vieren we op 4 oktober.

Franciscus wordt in 1181 of 1182 geboren in Assisi, midden-Italië. Zijn Vader, Pietro di Bernardone, is een rijk koopman.

Aan het eind van de twaalfde eeuw breekt in Assisi een burgeroorlog uit. De adel vlucht naar het nabijgelegen Perugia, dat Assisi de oorlog verklaart. Fransciscus zit een jaar als krijgsgevangene vast in Perugia. Hier begint zijn bekeringsproces dat uitloopt op een radicale navolging van Christus en een leven zonder bezit aan de zijde van de minstbedeelden. Na zijn gevangenschap keert hij terug naar Assisi. Lange tijd is hij ziek.

Aangesproken door Christus als de Gekruisigde, trekt Franciscus rond. In 1205 ontmoet hij een melaatse in wie hij Christus meent te herkennen. Dit is het beslissende moment van zijn bekering. Hij raakt in conflict met zijn vader en doet afstand van alles wat hij heeft. Hij trekt rond om de vrede van het evangelie te verkondigen en de dood en verderf zaaiende wanverhoudingen tussen rijk en arm te doorbreken. In 1208 sluiten enkele mensen zich bij hem aan. Franciscus krijgt in 1209 pauselijke steun voor een eerste leefregel ten behoeve van de beweging die rond hem ontstaat. Omdat Franciscus en zijn volgelingen naar Christus’ voorbeeld in radicale armoede leven, noemen ze zich ‘minderbroeders’, broeders van de ‘minderen’, de armen.

Franciscus zet zich onvermoeibaar in voor de vrede van Christus. Hij schrijft er brieven over aan machthebbers. In 1219 reist hij naar Egypte, waar hij de islamitische leider Sultan Melek el-Kamil de boodschap van de vrede brengt te midden van het strijdgewoel van de kruistochten.

In 1212 komt Clara, de latere stichtster van de clarissenorde als eerste vrouw bij de nieuwe beweging. Vijf jaar later besluiten de minderbroeders te gaan missioneren buiten Italië. Paus Honorius hecht in 1223 zijn goedkeuring aan de uiteindelijke regel voor de religieuze orde.

Tijdens een veertigdaagse vasten in 1224 ontvangt Franciscus de ‘stigmata’, de wondtekenen van Christus. Zijn gezond is slecht. Hij houdt zijn laatste preektocht en dicht het Zonnelied, een ‘loflied aan de schepselen’. Franciscus sterft op 3 oktober 1226 in Assisi en wordt de volgende dag in de kerk San Giorgio begraven. Paus Gregorius IX verklaart hem in 1228 heilig.

Twee jaar later wordt zijn lichaam overgebracht naar de speciaal voor hem gebouwde kerk San Francesco in Assisi.


Opening Franciscus jaar

In navolging van het jaar van Barmhartigheid en het Rentmeesterschap staat dit jaar de Heilige Franciscus centraal.

We openen het Franciscus jaar feestelijk tijdens de viering op zondag 6 oktober om 9.30 uur in de parochiekerk in Winschoten.

Aan het einde van de viering zal het beeld van de ‘zuster’ opnieuw onthullen op haar nieuwe plek in de St. Vitus kerk. Vele jaren heeft dit beeld in het St. Lucas Ziekenhuis gestaan als herinnering aan de zusters Franciscanessen van de heilige Familie. Na de sluiting van het ziekenhuis is dit beeld geschonken aan de geloofsgemeenschap Winschoten.

Aansluitend is er een gezellig samen zijn met koffie en wat ‘lekkers’ en gelegenheid om elkaar als (oud) parochianen te ontmoeten. U allen bent van harte welkom!

 

Deel dit artikel